bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:12 PM | Lần xem 757 | Lần tải 520
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:12 PM

Câu 1: Công tác đất trong xây dựngVị trí:Là công tác thường gặp khi thi công các công trình, nhiều khi chiếm tỉ trọng lớn. Quyết định chất lượng và tiến độ thi công công trình.Phân loại:Theo mục đích: Công trình bằng đất: đê, đập, mương, nền đườngCông tác đất phục vụ các công tác khác: hố móng, rãnh đặt đường ống, Theo thời gian: lâu dài (đê, đường) ngắn hạn (hố móng, rãnh thóat nước)Theo khối lượng: tập trung (san lấp, hố móng) chạy dài (đê, đường)Các dạng:Đào: hạ độ cao mặt đất tự nhiên xuống độ cao thiết kế (V+)Đắp: nâng độ cao mặt đất tự nhiên lên độ cao thiết kế (V-)San: làm phẳng một diện tích đất, bao gồm cả đào và đắpBóc: bóc bỏ một lớp đất có độ dày được thiết kếLấp: làm đầy một hố sâu đến độ cao bằng độ cao mặt đất xung quanhĐầm: là truyền xuống đất những tải trọng có chu kỳ nhằm ép đẩy không khí,nước trong đất ra ngoài, làm tăng độ chặt, tăng mật độ hạt trong 1 đơn vị thể tích, tạora một kết cấu mới cho đất.
792956.pdf
Kích thước: 5.24 mb
Lần tải: 0 lần
Download