Theo nghị định số 34/2010/NĐ-CP, phần 2 chương II, điều 8 (mức phạt cho xe ô tô) và chương 7 (mức phạt bổ sung cho khu vực nội thành của 5 TP lớn trực thuộc trung ương).
Mức phạt vi phạm giao thông cho xe ô tô đối với các lỗi đi sai làn đường, chuyển hướng, vượt, nhường đường không đúng quy định.
Lưu ý: Nếu bạn vi phạm ở khu vực nội thành tại Hà Nội hoặc TP HCM thì cần xem thêm mức phạt ở cột cuối cùng.
Bạn có thể tìm kiếm (nhấn Ctrl + F) để tìm nhanh mục vi phạm và mức phạt.
STT
Lỗi vi phạm
Mức phạt (VNĐ)
Hình phạt bổ sung
Khu vực nội thànhTại 5 thành phố trực thuộc TƯ
1
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường
100.000 – 200.000

300.000 – 500.000
2
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ
100.000 – 200.0003
Chuyển hướng không nhường đường cho: các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ
100.000 – 200.000


4
Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau
100.000 – 200.000

300.000 – 500.000
5
Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước
300.000 – 500.000


6
Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính
300.000 – 500.000


7
Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau
300.000 – 500.000


8
Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư
300.000 – 500.000

600.000 – 1.000.000Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạmGiữ giấy phép lái xe 30 ngày
9
Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất
300.000 – 500.000

600.000 – 1.000.000Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạmGiữ giấy phép lái xe 30 ngày
10
Quay đầu xe ở nơi có biển báo “cấm quay đầu xe”
300.000 – 500.000

600.000 – 1.000.000Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạmGiữ giấy phép lái xe 30 ngày
11
Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ
600.000 – 800.000


12
Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
600.000 – 800.000

1.000.000 – 1.400.000Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm
13
Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt
600.000 – 800.000

1.000.000 – 1.400.000Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạm
14
Vượt trong các trường hợp cấm vượt
600.000 – 800.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

15
Vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép; không có báo hiệu trước khi vượt
600.000 – 800.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

16
Tránh xe không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật
600.000 – 800.000


17
Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày
1.400.000 – 2.000.000Buộc đưa xe ra khỏi nơi vi phạmGiữ giấy phép lái xe 30 ngày
18
Không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày
1.400.000 – 2.000.000Giữ giấy phép lái xe 30 ngày
19
Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

20
Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

21
Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy trên đường cao tốc; quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

22
Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

23
Không tuân thủ quy định ghi trên biển báo hiệu về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc
800.000 – 1.200.000
Giữ giấy phép lái xe 30 ngày

24
Tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông
2.000.000 – 3.000.000
Giữ giấy phép lái xe 60 ngàybởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:51 AM

784216.doc
Kích thước: 57 kb
Lần tải: 0 lần
Download