bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 502 | Lần tải 21
  • Download images Một số Kỹ năng tổ chức hội thảo chuyên nghiệp
  • Download images Một số Kỹ năng tổ chức hội thảo chuyên nghiệp
  • Download images Một số Kỹ năng tổ chức hội thảo chuyên nghiệp
  • Download images Một số Kỹ năng tổ chức hội thảo chuyên nghiệp
  • Download images Một số Kỹ năng tổ chức hội thảo chuyên nghiệp

Kỹ Năng Tổ Chức đối Thoại - Hội Thảo
Đối thoại - Hội thảo là những hình thức hoạt động phổ biến, đạt hiệu quả
cao trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có sức thu hút đoàn viên,
thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
I. CÁCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI
1. Thu thập những thắc mắc, những vấn đề mà đoàn viên, thanh niên
quan tâm. Có hai cách thu thập: trực tiếp và gián tiếp.
- Thu thập trực tiếp: thông qua phản ánh trực tiếp của đoàn viên, thanh
niên, các chi đoàn, chi hội, tổ thăm dò dư luận.
- Thu thập gián tiếp: thông qua thư từ, khiếu nại kiến nghị của đoàn
viên, thanh niên hoặc qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
2. Phân loại các ý kiến. Các ý kiến được phân loại theo một vấn đề hoặc
một nhóm vấn đề.
3. Chuyển các ý kiến được tập hợp tới Đảng ủy, Ban giám hiệu, các
phòng, ban hoặc các cơ quan, cá nhân có liên quan để chuẩn bị nội dung
đối thoại.
4. Tổ chức đối thoại: sau khi có ý kiến đồng ý của Đảng ủy, Ban giám
hiệu hoặc các cơ quan liên quan, tổ chức Đoàn, Hội cần chuẩn bị tốt các
điều kiện đảm bảo cho một buổi đối thoại: hội trường được trang trí
trang trọng, âm thanh ánh sáng tốt. Có thể chuẩn bị thêm một số tiết mục
văn nghệ.
Chương trình một buổi đối thoại thường là:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu nội dung buổi đối thoại,
người đối thoại và một số nguyên tắc khi đối thoại.
- Người đối thoại trả lời những thắc mắc, câu hỏi của đoàn viên, thanh
niên (những vấn đề mà đã được chuyển đến trước và những câu hỏi trực
tiếp tại cuộc đối thoại.
Người đối thoại cần làm rõ 3 vấn đề:
+ Sự việc mà đoàn viên, thanh niên nêu ra đúng hay sai?
+ Nguyên nhân
+ Hướng giải quyết
- Người tổ chức đối thoại cảm ơn người tham dự và kết luận những vấn
đề đã được giải quyết. Những vấn đề chưa thỏa đáng đề nghị người đối
thoại tiếp tục nghiên cứu và trả lời sau.
5. Một số lưu ý khi tổ chức đối thoại:
- Trong quá trình đối thoại, điểm nào chưa rõ, người nghe có quyền chất
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Diễn đàn, đối thoại, hội thảo là các phương thức khác nhau trong công tác tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên, tuy nhiên chúng có mục đích và ý nghĩa giống nhau. Đó là nơi để thanh thiếu nhi được dịp tự thể hiện, tự khẳng định mình, phát huy được dân chủ trong sinh hoạt. Mỗi người được tự do phát biểu, trình bày ý kiến, quan điểm của mình với bạn bè, đồng chí, với lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể.
777283.pdf
Kích thước: 121.39 kb
Lần tải: 0 lần
Download