bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 1497 | Lần tải 178
  • Download images Minna No Nihongo Shokyuu I - Kanji Eigoban Sankousetsu
  • Download images Minna No Nihongo Shokyuu I - Kanji Eigoban Sankousetsu
  • Download images Minna No Nihongo Shokyuu I - Kanji Eigoban Sankousetsu
  • Download images Minna No Nihongo Shokyuu I - Kanji Eigoban Sankousetsu
  • Download images Minna No Nihongo Shokyuu I - Kanji Eigoban Sankousetsu
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Bộ giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người - trình độ căn bản, tập hợp các chữ Kanji thường dùng, được in dưới dạng sách bỏ túi, nhằm giúp cho người học có thể tra cứu nhanh.
773407.pdf
Kích thước: 779.06 kb
Lần tải: 2 lần
Download