bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 537 | Lần tải 7SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM…………

Stt
MSNV
Họ tên
Chức danh
Bộ phận
Ngày vào
Số ngày phép
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J=G-I
K
L
M=J-L
N
O
P=M-O
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

782055.doc
Kích thước: 50.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download