bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 261 | Lần tải 4
QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC
Mã tài liệu
Phiên bản: 1.0Logo

QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC
Phòng Quản trị nguồn nhân lực
Phiên bản: 1.0

Mã tài liệu: ….
Ngày ban hành:
Ngày soát xét cuối:

TÁC GIẢ/ NGƯỜI SỬA CUỐI
Ngày tháng:____/____/ 20___
Họ tên:

Ký tênChức vụ


XEM XÉT NGHIỆP VỤ
Ngày tháng:____/____/ 20___
Họ tên:

Ký tên


Chức vụ:

XEM XÉT HỆ THỐNG
Ngày tháng:____/____/ 20___
Họ tên:

Ký tên


Chức vụ


PHÊ DUYỆT
Ngày tháng:____/____/ 20___
Họ tên

Ký tên


Chức vụ:
ISO 9001:2008


TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC BAN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG QUY TRÌNH


CÁC PHIÊN BẢN
Ngày
Phiên bản
Phần có sửa đổi
Lý do sửa đổi
Người sửa

1.0
Tạo mớiTHAM KHẢO
Tên nguồn tham khảo
Mục
Ghi chúTHUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT
Tên thuật ngữ
Viết tắt
Ý nghĩa
Nhân viên

- Người đi công tác hoặc Trưởng đoàn đi công tác
Trưởng phòng

- Trưởng phòng có nhân viên đi công tác
MỤC LỤC
Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA.AMIS.HRM
Trang:1/QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC
Mã tài liệu
Phiên bản: 1.0Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA.AMIS.HRM
Trang:1/QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC
Mã tài liệu
Phiên bản: 1.0


1 Mục đích
2 Phạm vi áp dụng
3 Nội dung quy trình
3.1 Sơ đồ quy trình
3.2 Mô tả chi tiết

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA.AMIS.HRM
Trang:1/QUY TRÌNH ĐI CÔNG TÁC
Mã tài liệu
Phiên bản: 1.0
Mục đích
Quy định trình tự và trách nhiệm thực hiện các thủ tục khi cán bộ, nhân viên đi công tác từ khi có đề nghị đi công tác đến khi hoàn thành chuyến công tác, hoàn thành quyết toán công tác phí và báo cáo sau khi đi công tác về.
Phạm vi áp dụng
Quy trình áp dụng trên phạm vi toàn các văn phòng trung tâm của Công ty Cổ phần ABC trên cả nước.
Nội dung quy trình
Sơ đồ quy trình

Mô tả chi tiết 3.2.1 Đề nghị đi công tác Mục đích
Đề xuất nhu cầu đi công tác
Trách nhiệm thực hiện
Người đi công tác (trong trường hợp đặc biệt Trưởng bộ phận hoặc HR có thể làm thay)
Đầu vào
Nhu cầu công việc
Các bước thực hiện
Xem xét nhu cầu công việc, thấy cần phải đi công tác HR, Trưởng phòng, nhân viên trao đổi trước để thống nhất về lịch đi công tác. Lập đề nghị đi công tác trên AMIS.HRM.

Có thể dùng smartphone đã cài app AMIS.HRM để lập đề nghị sẽ tiện hơn

Yêu cầu/thời gian
Chậm nhất 3 ngày trước khi đi công tác
Biểu mẫu
Đề nghị đi công tác (BM-01)
Tài liệu liên quan
Định mức ABC
Đầu ra
Đề nghị đi công tác đã được hoàn thiện chính xác, đầy đủ; dự trù kinh phí chính xác, hợp lý.
3.2.2 Trình GĐ phê duyệt Mục đích
Thực hiện quyền kiểm soát của GĐ
Trách nhiệm thực hiện
Phần mềm AMIS.HRM
Đầu vào
Đề nghị đi công tác đã được gửi bằng phần mềm AMIS.HRM
Các bước thực hiện
Tiếp nhận Đề nghị đi công tác qua email tự động từ AMIS.HRM gửi đến Xem xét mục đích để duyệt hoặc từ chối trên phần mềm AMIS.HRM. Nếu từ chối quy trình kết thúc tại đây
Yêu cầu/thời gian
Chậm nhất 02 ngày trước khi đi công tác
Biểu mẫu

Tài liệu liên quan
Quy định quyền hạn ký duyệt tài liệu
Đầu ra
Đề nghị đi công tác đã được GĐ phê duyệt trên AMIS.HRM
3.2.3 Chuẩn bị các giấy tờ đi công tác chuyển cho Nhân viên Mục đích
Chuẩn bị các giấy tờ đi công tác cần thiết chuyển cho Nhân viên
Trách nhiệm thực hiện
HR
Đầu vào
Đề nghị đi công tác đã được GĐ phê duyệt
Các bước thực hiện
Soạn Đề nghị đi công tác nước ngoài (nếu cần)/giấy đi đường, giấy giới thiệu trình ký GĐ Chuyển lại toàn bộ giấy tờ (Bao gồm cả đề nghị đi công tác) đã được GĐ ký chuyển lại cho Nhân viên Hướng dẫn nhân viên về cách sử dụng giấy giới thiệu, giấy đi đường; nhắc nhở nhân viên thu thập các chứng từ chi tiêu trong quá trình đi công tác để phục vụ quyết toán công tác phí khi quay về; nhắc nhân viên mang theo CMTND hoặc các giấy tờ cần thiết khác để làm các thủ tục của sân bay, ga tàu...
Lưu ý: Nhắc nhở nhân viên kinh doanh tự túc nơi lưu trú và vé tàu xe khi đi công tác địa bàn
Yêu cầu/thời gian
Chậm nhất 01 ngày trước khi đi công tác
Biểu mẫu
Mẫu giấy giới thiệu (BM-02) Mẫu giấy đi đường (BM-03)/Mẫu quyết định cử nhân viên đi công tác nước ngoài (BM-04)
Tài liệu liên quan

Đầu ra
Toàn bộ giấy tờ đi công tác đã được chuyển cho nhân viên

3.2.4 Chuẩn bị phương tiện đi lại và lưu trú Mục đích
Chuẩn bị phương tiện đi lại và chỗ lưu trú cho nhân viên đi công tác (Trừ trường hợp nhân viên kinh doanh đi công tác địa bàn)
Trách nhiệm thực hiện

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA.AMIS.HRM
Trang:1/bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781838.doc
Kích thước: 6.48 mb
Lần tải: 0 lần
Download