bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 649 | Lần tải 14


KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC

Người đi công tác:............................................Bộ phận:...........................................................................
Thời gian:.........................................................Nơi đến:...........................................................................
Nội dung chính công tác:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Kế hoạch cụ thể:

Stt
Nội dung công việc
Thời gian
Địa điểm
Đơn vị
Người liên quanNgười lập
Chủ quản


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780033.doc
Kích thước: 60 kb
Lần tải: 0 lần
Download