bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 685 | Lần tải 9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gởi: UBND Xã (Phường):……………………………………………
Ban XĐGN Xã (Phường):……………………………………
Tôi đứng tên dưới đây là :…………………………Sinh ngày:……………… Hộ khẩu thường trú : ấp……………………xã ……………………… Huyện ……………………
Hiện con tôi là :………………………………….đang học lớp: ……………… Trường Tiểu học ……………………
Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về .
Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.
Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn !
……………,Ngày…………tháng…………năm 2012
Xác nhận của chính Người làm đơn
(ấp,xã)

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781901.doc
Kích thước: 39 kb
Lần tải: 0 lần
Download