bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 661 | Lần tải 5

CÔNG TY .........
---------
Số: ......./CV-........
V/v ngừng sử dụng dịch vụ Interner
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------
.........., ngày ......tháng .......năm .........


Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện TP Hà NộiTên công ty: ..................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................
Mã số thuế: ..................................................................................
Điện thoại: .......................... Fax: ...........................
Đại diện: ............................. Chức vụ : ...................
Mã thanh toán: ....................................................Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng gói dịch vụ Internet ..................... của Quý Trung tâm đã chạy ổn định, nay chúng tôi muốn ngừng sử dụng các gói dịch vụ Internet đã đăng ký trước đây, bao gồm:
1. ...................................................
2. ...................................................Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp hai gói cước trên cho chúng tôi kể từ ngày ..../...../.......
Xin trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781845.doc
Kích thước: 30.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download