bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 1300 | Lần tải 52

....., Ngày....tháng...năm ....
Người thiết lập
Người kiểm soát
Người phệ duyệt


(ký tên)


Họ tên:

Chức vụ:

Ngày:


(ký tên)


Họ tên:

Chức vụ:

Ngày:


(ký tên)


Họ tên:

Chức vụ:

Ngày:
Chức danh công việc:

Mã số công việc:
Khối:
Phòng:
Bộ phận:

Địa điểm làm việc:

Chức danh cấp trên trực tiếp:


MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................


VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨCCÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC
Bên trong
Bên ngoài

NHIỆM VỤ
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


QUYỀN HẠN
........................................................................

........................................................................

........................................................................


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
- Thời gian làm việc trong ngày như sau:
Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

VII. CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ NÀY

1
Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe


2
Trình độ học vấn / chuyên môn


3
Trình độ ngoại ngữ / tin học


4
Năng lực / kỹ năng


5
Số năm kinh nghiệm làm việc


6
Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc


7

Các yêu cầu khác (nếu có)

8
Ưu tiênNGƯỜI NHẬN VIỆC
(ký tên & ghi rõ họ tên)
(Tôi đã hiểu và đồng ý các công việc được giao)
NGƯỜI GIAO VIỆC
(ký tên & ghi rõ họ tên)
Cách viết bảng mô tả công việc
Làm thế nào để viết một bản mô tả công việc tốt? Một thực tế đáng tiếc trong quản lý nhân sự tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là bản mô tả công việc thường được coi như một bản giao việc, chủ yếu liệt kê các đầu việc một cách sơ sài, dẫn đến bản mô tả công việc chưa được sử dụng theo đúng vai trò cần có của nó. Bài viết này sẽ đề cập các lưu ý cần thiết để viết một bản mô tả công việc tốt.
Hiểu đúng về bản mô tả công việc
Một bản mô tả công việc cho một vị trí công việc (hay “chức danh công việc”) là cơ sở để người quản lý giao việc, theo dõi thực hiện công việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên, và đánh giá kết quả công việc nhân viên. Đồng thời, bản mô tả công việc cũng là cơ sở để nhân viên đảm nhận vị trí công việc đó biết rõ mục tiêu của công việc, chức năng và nhiệm vụ, yêu cầu kết quả đối với các công việc được giao, quyền hạn và trách nhiệm có được khi thực hiện các chức năng đó. Như vậy, bản mô tả công việc không chỉ là bản cam kết công việc giữa người quản lý và nhân viên, mà còn là cơ sở hướng dẫn để nhân viên thực hiện công việc của mình một cách phù hợp nhất, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch hoạt động của bộ phận, cũng như của công ty, tổ chức.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780026.doc
Kích thước: 89.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download