bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 415 | Lần tải 43
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Gồm 4 chương: Chương 1: Hệ thống thông tin quang WDM Chương 2: Khuyếch đại quang Chương 3: Truyền tải IP/WDM Chương 4: Một số công nghệ, kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trong mạng truyền tải quang
771653.ppt
Kích thước: 6.52 mb
Lần tải: 0 lần
Download