bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 938 | Lần tải 135
  • Download images LUYỆN DỊCH VIỆT – ANH
  • Download images LUYỆN DỊCH VIỆT – ANH
  • Download images LUYỆN DỊCH VIỆT – ANH
  • Download images LUYỆN DỊCH VIỆT – ANH
  • Download images LUYỆN DỊCH VIỆT – ANH
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ nói chung và Anh ngữ nói riêng. Nhằm giúp bạn nâng cao kỹ năng dịch, xin giới thiệu cuốn sách “Luyện dịch Việt – Anh”.


.pdf 771008.pdf
Kích thước: 5.53 mb
Lần tải: 0 lần
Download