bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 396 | Lần tải 0
  • Download images Loại bỏ thành phần khởi động boot menu trong Windows7
  • Download images Loại bỏ thành phần khởi động boot menu trong Windows7
  • Download images Loại bỏ thành phần khởi động boot menu trong Windows7
  • Download images Loại bỏ thành phần khởi động boot menu trong Windows7
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Nếu bạn sử dụng hệ thống dual boot - đa hệ điều hành, và khi gỡ bỏ 1 hệ điều hành nào đó thì thành phần còn lại vẫn hiển thị trên menu...
49888.pdf
Kích thước: 195.99 kb
Lần tải: 0 lần
Download