bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 383 | Lần tải 7
  • Download images Lập Trình WinDows với C
  • Download images Lập Trình WinDows với C
  • Download images Lập Trình WinDows với C
  • Download images Lập Trình WinDows với C
  • Download images Lập Trình WinDows với C

Bách khoa Online: hutonline.net
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
Bách khoa Online: hutonline.net
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS
LẬP
TRÌNH
C
TRÊN
WINDOWS
Trang 1
Bách khoa Online: hutonline.net
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS
Chương 1
TỔNG QUAN LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS
1.1. MỞ ĐẦU
Để lập trình trên Microsoft Windows®, chúng ta cần nắm được các đặc điểm cơ bản nhất
của hệ điều hành này. Chương này sẽ giới thiệu khái quát các đặc điểm hệ điều hành Microsoft
Windows, các vấn đề liên quan đến lập trình bằng ngôn ngữ C, đồng thời đưa ra một chương
trình mẫu làm sườn cho các chương trình được viết sau này.
Trong phần đầu, chúng ta tìm hiểu sơ lược lịch sử phát triển của hệ điều hành Microsoft
Windows® và những đặc điểm nền tảng của Windows.
Phần tiếp theo sẽ trình bày những khái niệm và yêu cầu căn bản của việc lập trình C trên
Windows. Ngoài ra, phần này cũng giới thiệu các cơ chế và các công cụ mà hệ điều hành cung
cấp cho người lập trình hay người phát triển các ứng dụng trên Windows.
Cuối chương là phần xây dựng một chương trình đơn giản nhất trên Windows. Chương
trình này được xem như là khuôn mẫu của một chương trình ứng dụng điển hình, và hầu hết các
đoạn chương trình được viết minh họa trong sách đều lấy chương trình này làm khung sườn để
phát triển cho phù hợp với từng yêu cầu. Thêm vào đó, một số kiểu dữ liệu mới được định nghĩa
trên Windows và những qui ước về cách đặt tên biến cũng được giới thiệu trong phần này.
Phần chi tiết và chuyên sâu hơn của việc lập trình bằng ngôn ngữ C trên môi trường
Windows sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo.
1.2. HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS
1.2.1. Giới thiệu
Giữa thập niên 80, công ty phần mềm máy tính Microsoft công bố phiên bản đầu tiên của
dòng hệ điều hành Windows là Microsoft Windows® 1.0. Đây là hệ điều hành dùng giao diện
đồ họa khác với giao diện ký tự (text hay console) của MS-DOS. Tuy nhiên phải đến phiên bản
thứ hai (Windows 2.0 - tháng 11 năm 1987) thì mới có bước cải tiến đáng kể, đó là sự mở rộng
giao tiếp giữa bàn phím và thiết bị chuột và giao diện đồ họa (GUI-Graphic User Interface) như
trình đơn (menu) và hộp thoại (dialog). Trong phiên bản này Windows chỉ yêu cầu bộ vi xử lý
Intel 8086 hay 8088 chạy ở real-mode để truy xuất 1 megabyte bộ nhớ.
Tháng 5 năm 1990, Microsoft công bố phiên bản tiếp theo là Windows 3.0. Sự thay đổi
lớn trong phiên bản này là Windows 3.0 hỗ trợ protected-mode 16 bit của các bộ vi xử lý 286,
386, và 486 của Intel. Sự thay đổi này cho phép các ứng dụng trên Windows truy xuất 16
megabyte bộ nhớ. Tiếp bước với sự phát triển là phiên bản Windows 3.1 ra đời năm 1992,
Microsoft đưa công nghệ Font TrueType, âm nhạc (multimedia), liên kết và nhúng đối tượng
(OLE- Object Linking and Embedding), và đưa ra các hộp thoại chung đã được chuẩn hóa.
Trang 2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Tài liệu giới thiệu cũng như hướng dẫn các bước cơ bản để lập trình C trên Windows
.pdf 775651.pdf
Kích thước: 3.24 mb
Lần tải: 0 lần
Download