bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 351 | Lần tải 31
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

Ngày nay, khoa học máy tính thâm nhập vào mọi lĩnh vực. Tự động hóa hiện đang là ngành chủ chốt điều hướng sự phát triển thế giới. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải hiểu biết ít nhiều về Công nghệ Thông tin và lập trình nói chung. Cụ thể, C là một ngôn ngữ lập trình cấp cao mà mọi lập trình viên cần phải biết. Vì thế, trong giáo trình này, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cấu trúc ngôn ngữ C. Ðầu tiên chúng ta tìm hiểu sự khác nhau của những khái niệm: Lệnh (Command), Chương trình (Program) và Phần mềm (Software).

Tài liệu Lập trình C này do Aptech phát hành gồm 22 phần rất hữu ích cho các bạn lập trình viên và sinh viên..
.rar 779686.rar
Kích thước: 1.68 mb
Lần tải: 0 lần
Download