bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 958 | Lần tải 238
  • Download images Lập trình C cho 8051 cơ bản
  • Download images Lập trình C cho 8051 cơ bản
  • Download images Lập trình C cho 8051 cơ bản
  • Download images Lập trình C cho 8051 cơ bản
  • Download images Lập trình C cho 8051 cơ bản

DKS_GROUP
Microcontroller Training Cente
DKS_GROUP
- 1 -
www.EmbestDKS.com
0
DKS_GROUP
Microcontroller Training Cente
MỤC LỤC
Bài 1: Giới thiệu về vi điều khiển
3
1.1.Tiêu chuẩn trong lựa chọn một bộ vi điều khiển
3
1.2.Vi điều khiển và vi xử lí
3
1.3.Sơ đồ chân vi điều khiển 8051
3
1.4.Mạch 8051 tối thiểu
6
1.5.Cấu trúc sơ đồ khối của vi điều khiển
7
1.6.Các thành viên khác của họ 8051
9
1.7.Ram nội và các thanh ghi SFR của 8051
11
Bài 2.Ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển (Phần 1)
12
2.1.Cấu trúc một chương trình
12
2.2.Các loại biến trong C
13
2.3.Hàm trong C
15
2.4.Toán tử cơ bản
15
2.5.Cấu trúc lệnh rẽ nhánh
15
2.6.Bộ tiền xử lý
16
Bài 2.Hướng dẫn sử dụng keil C (Phần 2)
17
2.1.Khới tạo project
17
2.2.Soạn thảo chương trình
36
2.3.Dịch chương trình
41
2.4.Mô phỏng
45
Bài 3.Điều khiển O(out) với Led đơn
50
3.1.Lắp mạch
50
3.2.Nguyên lý hoạt động
51
3.3.Lập trình
52
3.4.Nạp chương trình
60
3.5.Kết quả
61
3.6.Điều khiển Led từng chiếc 1
62
3.7.Điều khiển Out
62
Bài 4.Điều khiển led 7 thanh
67
4.1.Lắp mạch
67
DKS_GROUP
- 2 -
www.EmbestDKS.com
0
DKS_GROUP
Microcontroller Training Cente
4.2.Nguyên lý hoạt động
68
4.3.Lập trình
69
4.4.Nạp chíp
75
4.5.Kết quả
75
Bài 5.Đọc bàn phím
78
5.1.Lắp mạch
78
5.2.Nguyên lý quét phím
79
5.3.Lập trình
79
Bài 6.Điều khiển LCD 16x2
94
6.1.Lắp mạch
94
6.2.Nguyên lý hoạt động của LCD
97
6.3.Lập trình
97
6.3.1.Định nghĩa con trỏ
99
6.3.2.Cách sử dụng
99
Bài7.Điều chế độ rộng xung
100
7.1.Lắp mạch theo sơ đồ
101
7.2.Nguyên lý hoạt động
110
Bài 8.Led ma trận
114
8.1.Lắp mạch
114
8.2.Nguyên lý hoạt động
116
8.2.Code
117
DKS_GROUP
- 3 -
www.EmbestDKS.com
0
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Lập trình C cho 8051 cơ bản
.pdf 776089.pdf
Kích thước: 11.2 mb
Lần tải: 0 lần
Download