bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 151 | Lần tải 5
  • Download images Kỹ năng Marketing trực tuyến
  • Download images Kỹ năng Marketing trực tuyến
  • Download images Kỹ năng Marketing trực tuyến
  • Download images Kỹ năng Marketing trực tuyến
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên mạng được xem là một phương thức Marketing hướng các đối tượng thích hợp. Nó có khuynh hướng kích thích sự quan tâm của người mua hàng tới sản phẩm trên trang web của bạn. Chính vì thế, quảng cáo trên mạng có thể có hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo đại trà trên tivi, báo chí hoặc các phương thức thư từ khác.
.pdf 101471.pdf
Kích thước: 83.62 kb
Lần tải: 0 lần
Download