bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 329 | Lần tải 19
  • Download images Kỹ Năng Dã Ngoại - Tham khảo
  • Download images Kỹ Năng Dã Ngoại - Tham khảo
  • Download images Kỹ Năng Dã Ngoại - Tham khảo
  • Download images Kỹ Năng Dã Ngoại - Tham khảo
  • Download images Kỹ Năng Dã Ngoại - Tham khảo

Đánhbắt
ĐẶTBẪY
Đâycó lẽ là phương pháp mưusinhxưa nhất trong lịch
sử của nhân loại. Từ thưở còn săn bắn hái lượm, con
người đã biết đánhbẫy. Vìbẫylà một công cụtự động bắt
thú, giúp cho con người có thêm nguồn thực phẩm, trong
khi conngười còndànhthời giancho những việc khác.
Từ các loại bẫythô sơ thời cổ đại cho đếncác loại bẫy
tinhvi hiệnnay, tất cả đềudựa trênmột nguyêntắc cơ bản
từ xa xưa,cho nênchỉ cầnhiểunguyênlývậnhànhcủa một
vài cái bẫy, là các bạncũng hiểucác cài đặt các bẫykhác.
Tuy nhiên, không phải cứ có bẫy tốt, tinh vi, là chúng ta
đánh được thú. Không phải cứ sắm cần câu đắt tiền là
chúng ta câu được cá,… mà chính ở bản thân chúng ta
phải có kinhnghiệm và am hiểutập tínhcũng như thói quen
của các loài động vật, nhất là những loài mà chúng ta dự
tínhđánhbắt.
Thật ra, cũng chẳng có gìlà khó khănlắm, nếucác bạn
chịu khó quan sát, tìm hiểu, lý giải các loại dấu vết, mạnh
dạnbắt taythực hành, cộng thêm một vài lần… thất bại, thì
chỉ trong vòng một thời gianngắn, các bạncũng sẽ tíchluỹ
được mộtsố kinhnghiệm.
Có rất nhiều loại bẫy khác nhau dành cho từng loại
chim thú khác nhau. Có loại bẫy giết chết con mồi, có loại
ẫy bắt sống. Có loại dành cho thú lớn hay thú dữ, có loại
dành cho thú nhỏ. Có loại phải dùng mồi nhử, có loại
không. Có loại cài xong chúng ta chỉ phải đi thăm một hay
hai ngày một lần, nhung cũng có loại chúng ta phải chủ
động đứng nhìn để khởi động bẫy… các bạn phải tùy theo
hoàn cảnh, tình huống,… mà chọn cách đặt bẫy, để không
hao tốncông sức nhiềumà hiệuquả cao.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c Kỹ Năng D&atilde; Ngoại th&ocirc;ng thường, hướng dẫn bạn c&aacute;c t&igrave;nh huống khai th&aacute;c thực phẩm trong rừng, dưới nước, c&aacute;ch chế biến thực phẩm nhanh - d&atilde; chiến v&agrave; an to&agrave;n, c&aacute;c thắt n&uacute;t d&acirc;y, c&aacute;ch t&igrave;m c&aacute;c loại c&acirc;y l&agrave;m d&acirc;y..... để bạn c&oacute; thể xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống bất ngờ trong c&aacute;c chuyến d&atilde; ngoại. Hy vọng bạn sẽ c&oacute; th&ecirc;m một số kiến thức hữu &iacute;ch để c&oacute; chuyến đi d&atilde; ngoại nhiều kỷ niệm v&agrave; vui vẻ hơn.<br />
 
775629.pdf
Kích thước: 4.35 mb
Lần tải: 0 lần
Download