bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 193 | Lần tải 2
  • Download images Kinh doanh trên mạng xã hội: Lợi ích nhiều, chi phí ít
  • Download images Kinh doanh trên mạng xã hội: Lợi ích nhiều, chi phí ít
  • Download images Kinh doanh trên mạng xã hội: Lợi ích nhiều, chi phí ít
  • Download images Kinh doanh trên mạng xã hội: Lợi ích nhiều, chi phí ít
  • Download images Kinh doanh trên mạng xã hội: Lợi ích nhiều, chi phí ít
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Kinh doanh trên mạng xã hội: Lợi ích nhiều, chi phí ít Với việc bỏ ra khoản phí nhỏ, thậm chí là không mất chi phí cho việc quảng bá thương hiệu hoặc đăng tuyển dụng trên các mạng xã hội, DN hoàn toàn có thể thu lại kết quả tích cực. Xu hướng marketing trên mạng xã hội (Social Media) đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và VN. Với hàng triệu người sử dụng mỗi ngày,
.pdf 376625.pdf
Kích thước: 72.6 kb
Lần tải: 0 lần
Download