bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 528 | Lần tải 66
  • Download images KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • Download images KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • Download images KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • Download images KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • Download images KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
MỤC LỤC
Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN,
GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
I. Giới thiệu chung về mạng:................................................................................2
1. Sự hình thành của mạng máy tính.........................................................................2
2. Mạng máy tính là gì? ............................................................................................2
3. Các mục tiêu của việc tạo nên mạng máy tính......................................................3
4. Phân loại mạng máy tính.......................................................................................3
4.1 Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :.......................................................3
4.2 Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch: .............................................................4
4.3 Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng............................................................5
4.4 Phân loại theo hệ điều hàng mạng...................................................................5
5. Các mạng máy tính thông dụng nhất ....................................................................6
5.1 Mạng cục bộ LAN (Local Network Area).........................................................6
5.2 Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) với kết nối LAN to LAN.............6
5.3 Liên mạng INTERNET......................................................................................6
5.4 Mạng INTRANET.............................................................................................6
II. Mạng cục bộ - LAN (Local Area Network):..............................................8
1. Khái niệm..............................................................................................................8
2. Các đặc tính kỹ thuật của LAN.............................................................................8
3. Các topo mạng ......................................................................................................9
3.1. Định nghĩa Topo mạng....................................................................................9
3.2. Mạng hình sao...............................................................................................10
3.3. Mạng trục tuyến tính (Bus): ..........................................................................11
3.4. Mạng vòng.....................................................................................................11
3.5. Kết nối hỗn hợp.............................................................................................12
4. Các loại cáp truyền và hướng dẫn cách bấm cáp mạng các loại.........................12
4.1. Các loại cáp truyền .......................................................................................12
4.2. Các thiết bị kết nối.........................................................................................16
4.3. Những điều cần biết về quá trình thiết lập mạng LAN:................................21
III. Cấu hình TCP/IP trên máy tính:.............................................................28
1. Cấu hình TCP/IP động:.......................................................................................28
2. Cấu hình tĩnh:......................................................................................................30
3. Kiểm tra kết nối: .................................................................................................33
IV. Xử lý lỗi trong mạng LAN........................................................................34
1. Kiểm tra lỗi cáp và thiết bị..................................................................................34
2. Xử lý các lỗi của TCP/IP trong LAN..................................................................35
2.1
Mở cửa sổ dấu nhắc dòng lệnh .....................................................................35
Tài liệu tập huấn Kỹ thuật MegaVNN
Module 1: Giới thiệu chung về mạng, mạng LAN, TCP/IP
2.2. Kiểm tra cấu hình TCP/IP: ...........................................................................36
I. Giới thiệu chung về mạng:
Trong lịch sử phát triển của loài người, thế kỷ XX được đánh dấu bởi cuộc cách
mạng về công nghệ thông tin, bao gồm các vấn đề: thu thập, xử lý và phân phối thông
tin. Điều đặc biệt là khi khả năng thu thập, xử lý và phân phối thông tin của con người
tăng lên, thì nhu cầu của chính con người về việc xử lý thông tin một cách tinh vi,
phức tạp lại tăng nhanh hơn nữa.
Ngày nay máy tính điện tử đã được sử dụng phổ biến, việc kết nối máy tính
trong các mạng là xu hướng tất yếu, không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu thuần tuý mà
cả trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
1. Sự hình thành của mạng máy tính
Giai đoạn đầu (khoảng 1960) hệ thống máy tính được tập trung hoá cao độ,
thường thì các máy tính được tập trung trong một hoặc một vài văn phòng. Chỉ có các
cơ quan, công ty có khả năng tài chính khá lớn mới có thể trang bị một vài máy tính
điện tử.
Trong hệ thống máy tính tập trung này thường chỉ sử dụng một máy tính lớn
(Mainframe) và nhiều trạm đầu cuối (Terminal) nối với nó. Trong hệ thống này, máy
Mainframe phải xử lý tất cả mọi công việc, các trạm làm việc chỉ đơn thuần là các màn
hình và bàn phím nó không có bộ nhớ, không có các ổ đĩa, không có khả năng tính
toán và xử lý dữ liệu. Nó chỉ có chức năng gửi đi các yêu cầu và nhận về các kết quả
từ máy tính trung tâm rồi hiển thị nó trên màn hình, do đó ta gọi các trạm làm việc này
là trạm câm (Dumb Terminal).
Nhược điểm của hệ thống tập trung này là: Các máy trạm phải phụ thuộc hoàn
toàn vào máy tính trung tâm do đó hệ thống này không được coi là mạng máy tính
2. Mạng máy tính là gì?
Mạng máy tính là hệ thống các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông
qua các đường truyền vật lý và tuân theo các quy ước truyền thông nào đó.
Khái niệm máy tính độc lập ở đây có nghĩa là các máy tính không có máy nào
có khả năng khởi động hoặc đình chỉ một máy khác.
Các đường truyền vật lý được hiểu là các môi trường truyền tín hiệu vật lý (có
thể là hữu tuyến hoặc vô tuyến như dây dẫn, tia Laser, sóng ngắn, vệ tinh nhân tạo...).
2
Tài liệu tập huấn Kỹ thuật MegaVNN
Module 1: Giới thiệu chung về mạng, mạng LAN, TCP/IP
Các quy ước truyền thông chính là cơ sở để các máy tính có thể "nói chuyện"
được với nhau và là một yếu tố quan trọng hàng đầu khi nói về công nghệ mạng máy
tính.
3. Các mục tiêu của việc tạo nên mạng máy tính

Sử dụng chung tài nguyên: chương trình, dữ liệu, thiết bị....

Tăng độ tin cậy của hệ thống thông tin: Nếu một máy tính hay một đơn vị
dữ liệu nào đó trong mạng bị hỏng thì luôn có thể sử dụng một máy tính khác hay một
ản sao của đơn vị dữ liệu.

Tiết kiệm chi phí.

Quản lý tập trung

Tạo ra môi trường truyền thông mạnh giữa nhiều người sử dụng trên phạm
vi địa lý rộng. Mục tiêu này ngày càng trở nên quan trọng.
4. Phân loại mạng máy tính
Có nhiều cách phân loại mạng khác nhau tuỳ thuộc vào yếu tố chính được chọn
dùng để làm chỉ tiêu phân loại, thông thường người ta phân loại mạng theo các tiêu chí
như sau :
Khoảng cách địa lý của mạng
Kỹ thuật chuyển mạch mà mạng áp dụng
Kiến trúc mạng
Hệ điều hành mạng sử dụng ...
4.1 Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :
Nếu lấy khoảng cách địa lý làm yếu tố phân loại mạng thì ta có mạng cục bộ,
mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu.
Mạng cục bộ ( LAN - Local Area Network ) : là mạng được cài đặt trong phạm
vi tương đối nhỏ hẹp như trong một toà nhà, một xí nghiệp...với khoảng cách lớn nhất
giữa các máy tính trên mạng trong vòng vài km trở lại.
Mạng đô thị ( MAN - Metropolitan Area Network ) : là mạng được cài đặt trong
phạm vi một đô thị, một trung tâm văn hoá xã hội, có bán kính tối đa khoảng 100 km
trở lại.
Mạng diện rộng ( WAN - Wide Area Network ) : là mạng có diện tích bao phủ
ộng lớn, phạm vi của mạng có thể vượt biên giới quốc gia thậm chí cả lục địa.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
.pdf 775680.pdf
Kích thước: 1.01 mb
Lần tải: 0 lần
Download