bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 339 | Lần tải 33
  • Download images Kĩ năng đứng lớp
  • Download images Kĩ năng đứng lớp
  • Download images Kĩ năng đứng lớp
  • Download images Kĩ năng đứng lớp
  • Download images Kĩ năng đứng lớp

Ths.
Trương
Thế
Quy

Có thể có những trường hợp phải thuyết trình, báo
cáo chuyên đề, chia sẻ kiến thức hoặc kinh nghiệm
ở một chuyên ngành nào đó, thuyết giả (người nói
trước cộng đồng) không cần thiết phải là một nhà
mô phạm.

Nhưng nếu phải đứng lớp để truyền thụ kiến thức
cho một tập thể mang tính chất lớp học, khoá học,
thì tất nhiên người phụ trách đã đứng ở cương vị
một người thầy. Mà một người thầy, điều tất yếu là
phải nói đến sư phạm, cũng tức là nói đến những
quy tắc, những phạm trù trong nghề thầy (dạy học).
Nói khác hơn, đó chính là những kỹ thuật chuyên
môn giúp người thầy đứng lớp đạt hiệu quả cao.
Tiến
trình
một
giờ
đứng
lớp
thường

a
ước
:
1-
Chuẩn

;
2-
Đứng
lớp
;
3-
Rút
kinh
nghiệm.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM


Kĩ năng đứng lớp trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên ngành sư phạm, phục vụ công tác giảng dạy sau này

.pdf 768637.pdf
Kích thước: 703.04 kb
Lần tải: 0 lần
Download