bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:54 PM | Lần xem 178 | Lần tải 6
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:54 PM

Danh từ Môi trường (environment) là tập hợp của các lực lượng và yếu tố nằm bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động về quản trị trong mỗi tổ chức.
792137.pdf
Kích thước: 2.34 mb
Lần tải: 0 lần
Download