bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 333 | Lần tải 12
  • Download images Kế toán trên máy tính
  • Download images Kế toán trên máy tính
  • Download images Kế toán trên máy tính
  • Download images Kế toán trên máy tính
  • Download images Kế toán trên máy tính
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Trình bày các khái niệm kế toán là gì, khảo sát bài toán kế toán,... 
Sử dụng các công cụ hỗ trợ như: 
- Lập chương trình kế toán bằng VB trong Microsoft Excel 
- Chương trình kế toán máy AccWin
773321.pdf
Kích thước: 5.19 mb
Lần tải: 0 lần
Download