bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 710 | Lần tải 50

CAMBRIDGE
EXAMINATIONS
PUBLISHING
The
Cam
idge
IELTS
Course
Updated
Edition
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
CAMBRIDGE
EXAMINATIONS
PUBLISHING
Vanessa Jakeman
and
Clare
McDowell
I
Insight into
IELTS
Updated
edition
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
PUBLISHED BY THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
The Pitt Building, Trumpington Street, Cam
idge, United Kingdom
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
The Edinburgh Building, Cam
idge CB2 2RU, UK
40 West 20th Street, New York, NY 10011-4211, USA
477 Williamstown Road, Port Melbourne, VIC 3207, Australia
Ruiz de Alarcon 13, 28014 Madrid, Spain
Dock House, The Waterfront, Cape Town 8001, South Africa
http://www.cam
idge.org
© Cam
idge University Press 1999
This book is in copyright. Subject to statutory exception
and to the provisions of relevant collective licensing agreements,
no reproduction of any part may take place without
the written permission of Cam
idge University Press.
First published 1999
Updated edition 2001
Fourth printing 2002
Printed in the United Kingdom at the University Press, Cam
idge
Text typeface
Utopia 10.5/13pt
System
QuarkXPress®
ISBN 0 521 01148 5 Student's Book
ISBN 0 521 62660 9 Cassette
Cover design and graphic by Tim Elcock
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Insight into IELTS -  The Cambridge IELTS Course


Insight into IELTS được thiết kế dành cho các bạn học sinh muốn ôn tập và luyện thi IELTS tại nhà hiệu quả. Insight into IELTS trọn bộ được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm file sách và hệ thống bài nghe giúp các bạn sử dụng một cách hiệu quả nhất. 


Sách luyện thi IELTS


Sách luyện thi IELTS (PDF + Audio)


Insight into IELTS được thiết kế dành cho các bạn đang có ý định và chuẩn bị thi IELTS. Cuốn sách sẽ giúp ích cho các bạn muốn tự mình ôn thi IELTS và có mong muốn nâng cao các kỹ năng IELTS để hoàn thành bài thi đạt điểm số cao.


Cuốn sách Insight into IELTS thích hợp cho các bạn muốn apply hồ sơ du học vào các trường đại học, THPT nói Tiếng Anh trên thế giới, cũng như là tài liệu ôn luyện hiệu quả dành cho những người có thể cần có chứng chỉ IELTS dành cho các mục đích nhập cư đến một đất nước nói Tiếng Anh. Cuốn sách phù hợp với những bạn đang ở mức band 6, tuy nhiên, các unit đầu tiên trong mỗi bài học được thiết kế dành cho các bạn chưa quen với IELTS để các bạn làm quen và tiến hành luyện tập. Các unit sau sẽ khó dần, đòi hỏi người học phải nỗ lực nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của mình.


.pdf insight-into-ielts.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf insight-into-ielts.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar insight-into-ielts-mp3.ra ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download