bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 624 | Lần tải 52
  • Download images Hướng dẫn thiết kế chi tiết trong CATIA
  • Download images Hướng dẫn thiết kế chi tiết trong CATIA
  • Download images Hướng dẫn thiết kế chi tiết trong CATIA
  • Download images Hướng dẫn thiết kế chi tiết trong CATIA
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Công cụ Close surface dùng để đóng kín một măt để tạo thành một khối đặc.
.pdf 43993.pdf
Kích thước: 1.81 mb
Lần tải: 0 lần
Download