bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:44 PM | Lần xem 596 | Lần tải 39
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:44 PM

Nội dung thảo luận: - Sử dụng biến để chứa dữ liệu của chương trình - Nhận dữ liệu nhập bằng cách sử dụng hàm InputBox - Hiển thị thông điệp bằng MsgBox - Làm việc với những biến dữ liệu khác nhau - Sử dụng các toán tử toán học và hàm trong công thức - Sử dụng các phương thức toán học trong lớp System.Math của .NETChúng ta đã biết cách tạo mới một chương trình VS.NET và thực thi chúng như thế nào. Trong 5 chương kế tiếp chúng ta sẽ làm quen với cách viết mã VB – phát biểu, từ khóa, cú pháp – là các yếu tố quan trọng tạo nên một chương trình VB.Sau phần này chúng ta có thể yên tâm tạo mới một chương trình VB chuyên nghiệp hơn.Chú ý trước chương: - Khi muốn sử dụng một biến trong VS.NET bạn phải khai báo trước bằng câu lệnh Dim. Nếu muốn dùng mà không khai báo thì phải đặt phát biểu Option Explicity Off. Điều này khuyến cáo là không nên. - Việc chuyển kiểu trong VS.NET rất được xem trọng. Bạn phải thường xuyên sử dụng các hàm chuyển kiểu như CIint, CLong,CType…để khiến các biến tương thích với nhau. Việc thực hiện các phép tính giữa các biến cũng phải cùng kiểu.
789071.pdf
Kích thước: 3.11 mb
Lần tải: 0 lần
Download