bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 1622 | Lần tải 537
  • Download images Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc
  • Download images Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc
  • Download images Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc
  • Download images Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc
  • Download images Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

ww.thuvien247.net
wwww.thuvien247.net
ww.thuvien247.net
wwww.thuvien247.net
ww.thuvien247.net
wwww.thuvien247.net
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Hiện nay ở nước ta có một số tài liệu viết và dịch về Toán rời rạc dưới dạng lý thuyết, còn tại liệu về Bài tập toán rời rạc hầu như rất ít ( nếu không muốn chưa nói là có). Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc, chúng tôi biên soạn cuốn "Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc", trước mắt chỉ gồm: Ngôn ngữ, Đồ thị và logic. Mỗi chương của cuốn sách được mở đầu bằng phần tóm tắt lý thuyết, sau dố là Bài tập giải mẫu và bài tập tự giải.....
771594.pdf
Kích thước: 9.6 mb
Lần tải: 0 lần
Download