bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 562 | Lần tải 42
  • Download images Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt
  • Download images Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt
  • Download images Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt
  • Download images Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt
  • Download images Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Ngày nay tài liệu viết bằng tiếng anh rất là nhiều, hay, rõ ràng và phong phú, vì vậy việc đọc hiểu tiếng anh là điều rất cần thiết và quan trọng đối với mỗi chúng ta. Để rèn luyện kỹ năng này trước tiên bạn cần phải tìm đọc những sách song ngữ Anh-Việt. Mình có sưu tầm được vài ebook xin chia sẻ với mọi người.
.pdf 772486.pdf
Kích thước: 4.84 mb
Lần tải: 0 lần
Download