bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 815 | Lần tải 145
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Simatic Step7 là gói phần mềm được tích hợp trong khái niệm TIA portal (phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm lập trình cho các hệ thống tự đông hóa và truyền động điện), với các trình soạn thảo như S7-SCL, S7-Graph, LAD, FBD và STL.
.ppt 772561.ppt
Kích thước: 583.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download