bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 238 | Lần tải 18
  • Download images Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Download images Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Download images Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Download images Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Download images Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004

DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW.ADMINVIET.NET
Hướng
dẫn
cài
đặt

cấu
hình
ISA
Serve
Firewall
2004
CHƯƠNG 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHƯƠNG 2
CÀI ĐẶT CERTIFICATE SERVICES
CHƯƠNG 3
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT INTERNET AUTHENTICATION SERVICE
CHƯƠNG 4
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT DHCP VÀ WINS SERVER SERVICES
Trang 1
Triển khai ISA Server Firewall 2004
DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW.ADMINVIET.NET
CHƯƠNG 5
CẤU HÌNH DNS VÀ DHCP HỖ TRỢ CHO WEBPROXY VÀ FIREWALL CLIENT
TÍNH NĂNG AUTODISCOVERY
CHƯƠNG 6
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS SERVER VỚI CHỨC NĂNG CACHING-ONLY TRÊN
PERIMETER NETWORK SEGMENT
CHƯƠNG 7
CÀI ĐẶT ISA SERVER 2004 TRÊN WINDOWS SERVER 2003
CHƯƠNG 8
BACKUP VA PHỤC HỒI CẤU HÌNH CỦA FIREWALL
CHƯƠNG 9
ĐƠN GIẢN HÓA CẤU HÌNH NETWORK VỚI CÁC MÔ HÌNH MẪU NETWORK
TEMPLATES
CHƯƠNG 10
CẤU HÌNH CÁC LOẠI ISA SERVER CLIENTS: SECURENAT, FIREWALL VÀ WEB
PROXY CLIENTS
CHƯƠNG 11
CẤU HÌNH ISA SERVER 2004 ACCESS POLICY
CHƯƠNG 12
PUBLISH CÁC SERVICES WEB, FTP TRÊN PERIMETER NETWORK
CHƯƠNG 13
CẤU HÌNH FIREWALL VỚI VAI TRÒ MỘT FILTERING
SMTP RELAY
CHƯƠNG 14
PUBLISH EXCHANGE OUTLOOK WEB ACCESS, SMTP SERVER, VÀ POP3
SERVER SITES
CHƯƠNG 15
CẤU HÌNH ISA SERVER 2004 VỚI VAI TRÒ MỘT VPN SERVER
CHƯƠNG 16
TẠO MỘT SITE-TO-SITE VPN VỚI ISA SERVER 2004 FIREWALLS
Giới thiệu:
Trong thực tế hiện nay bảo mật thông tin đang đóng một vai trò thiết yếu chứ không
còn là “thứ yếu” trong mọi hoạt động liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông
Trang 2
Triển khai ISA Server Firewall 2004
DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW.ADMINVIET.NET
tin. Tôi muốn nói đến vai trò to lớn của việc ứng dụng CNTT đã và đang diễn ra sôi
động, không chỉ thuần túy là những công cụ (Hardware, software), mà thực sự đã
được xem như là giải pháp cho nhiều vấn đề. Khởi động từ những năm đầu thập niên
90, với một số ít chuyên gia về CNTT, những hiểu biết còn hạn chế và đưa CNTT ứng
dụng trong các hoạt động sản xuất, giao dịch, quản lý còn khá khiêm tốn và chỉ dừng
lại ở mức công cụ, và đôi khi tôi còn nhận thấy những công cụ “đắt tiền” này còn gây
một số cản trở, không đem lại những hiệu quả thiết thực cho những tổ chức sử dụng
nó. Và những ai “chộn rộn” nhất thì lại tự hỏi mình “mua cái thiết bị để làm gì nhĩ ?!
nó không sản xuất ra được sản phẩm, và nó cũng chẳng giúp công việc giấy tờ giảm
ớt là bao, liệu chúng ta đã tổn hao một số tiền vô ích?!..”” . Không đâu xa những
nước láng giềng khu vực như Thailand, Singapore, những nền kinh tế mạnh trong
khu vực và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được sự ưu việt của ứng
dụng CNTT, và từ rất sớm họ đã đem CNNT áp dụng vào mọi hoạt động, không chỉ
sản xuất, giao dịch, quản lý mà CNTT được mang đến mọi nhà, mọi người. Và họ
cũng học thành thục những kĩ năng để giải quyết và điều khiển công việc rất sáng
tạo từ các “vũ khí” tân thời này. Đâu đó trong trích đoạn “Con đường Phía trước” của
Bill Gates có nói đến giá trị to lớn của thông tin trong thế kỉ 21, một kỉ nguyên thông
tin đích thực. Thực thể quý giá “phi vật chất” này, đang dần trở thành một đối tượng
được săn lùng, được kiểm soát gắt gao, và cũng là bệ phóng cho tất cả những quốc
gia muốn phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh chóng và “bền vững”. Cần có những
hệ thống mạnh mẽ nhất để kiểm soát thông tin, sáng tạo thông tin và đem những
thông tin này vào ứng dụng một cách có hiệu quả. Thế giới bước trong thế kỉ 21
dùng bàn đạp CNTT để tạo lực bẩy và cũng là để dẫn đường cho các hoạt động, cho
mọi người xích lại gần nhau hơn, khiến cho những cách biệt Địa Lý không còn tồn tại,
dễ dàng hiểu nhau hơn và trao đổi với nhau những gì có giá trị nhất, đặc biệt nhất.
Ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả và “bền vững”, là tiêu chí hàng
đầu của nhiều quốc gia hiện nay, Việt Nam không là ngoại lệ. Xét trên bình diện một
doanh nghiệp khi ứng dụng CNTT vào sản xuất,
kinh doanh cũng luôn mong muốn
có được điều này. Tính hiệu quả là điều bắt buộc, và sự “bền vững” cũng là tất yếu.
Dưới góc nhìn của một chuyên gia về bảo mật hệ thống, khi triển khai một hệ thống
thông tin và xây dựng được cơ chế bảo vệ chặt chẽ, an toàn, như vậy là góp phần
duy trì tính “bền vững” cho hệ thống thông tin của doanh nghiệp đó. Và tất cả chúng
ta đều hiểu rằng giá trị thông tin của doanh nghiệp là tài sản vô giá. Không chỉ thuần
túy về vật chất, những giá trị khác không thể đo đếm được như uy tín của họ với
khách hàng sẽ ra sao, nếu những thông tin giao dịch với khách hàng bị đánh cắp, rồi
sau đó bị lợi dụng với những mục đích khác nhau..Hacker, attacker, virus, worm,
phishing, những khái niệm này giờ đây không còn xa lạ, và thực sự là mối lo ngại
hàng đầu của tất cả các hệ thống thông tin (PCs, Enterprise Networks, Internet,
etc..). Và chính vì vậy, tất cả những hệ thống này cần trang bị những công cụ đủ
mạnh, am hiểu cách xử lý để đối phó với những thế lực đen đáng sợ đó. Ai tạo ra bức
tường lửa đủ mạnh này để có thể “thiêu cháy” mọi ý đồ xâm nhập?! Xin thưa rằng
trước hết đó là ý thức sử dụng máy tính an toàn của tất cả mọi nhân viên trong một
tổ chức, sự am hiểu tinh tường của các Security Admin trong tổ chức đó, và cuối
cùng là những công cụ đắc lực nhất phục vụ cho “cuộc chiến” này. Đó là các Firewall,
từ Personal Firewall bảo vệ cho từng Computer cho đến các Enterprise Firewall có
khả năng bảo vệ toàn hệ thống Mạng của một tổ chức. Và Microsoft ISA SERVER
Trang 3
Triển khai ISA Server Firewall 2004
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

CHƯƠNG 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHƯƠNG 2
CÀI ĐẶT CERTIFICATE SERVICES
CHƯƠNG 3
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT INTERNET AUTHENTICATION SERVICE
CHƯƠNG 4
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT DHCP VÀ WINS SERVER SERVICES
CHƯƠNG 5
CẤU HÌNH DNS VÀ DHCP HỖTRỢ CHO WEBPROXY VÀ FIREWALL CLIENT TÍNH NĂNG AUTODISCOVERY
CHƯƠNG 6
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS SERVER VỚI CHỨC NĂNG CACHING-ONLY TRÊN PERIMETER NETWORK SEGMENT
CHƯƠNG 7
CÀI ĐẶT ISA SERVER 2004 TRÊN WINDOWS SERVER 2003
CHƯƠNG 8
BACKUP VA PHỤC HỒI CẤU HÌNH CỦA FIREWALL
CHƯƠNG 9
ĐƠN GIẢN HÓA CẤU HÌNH NETWORK VỚI CÁC MÔ HÌNH MẪU NETWORK
TEMPLATES
CHƯƠNG 10
CẤU HÌNH CÁC LOẠI ISA SERVER CLIENTS: SECURENAT, FIREWALL VÀ WEB
PROXY CLIENTS
CHƯƠNG 11
CẤU HÌNH ISA SERVER 2004 ACCESS POLICY
CHƯƠNG 12
PUBLISH CÁC SERVICES WEB, FTP TRÊN PERIMETER NETWORK
CHƯƠNG 13
CẤU HÌNH FIREWALL VỚI VAI TRÒ MỘT FILTERING SMTP RELAY
CHƯƠNG 14
PUBLISH EXCHANGE OUTLOOK WEB ACCESS, SMTP SERVER, VÀ POP3
SERVER SITES
CHƯƠNG 15
CẤU HÌNH ISA SERVER 2004 VỚI VAI TRÒ MỘT VPN SERVER
CHƯƠNG 16
TẠO MỘT SITE-TO-SITE VPN VỚI ISA SERVER 2004 FIREWALLS
.pdf 778592.pdf
Kích thước: 6.16 mb
Lần tải: 0 lần
Download