Lời Mở Đầu
+ Tính cấp thiết của đề tài:
Đất nước ta trong những năm qua có những bước phát triển vượt bật,nền kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao,cùng với việc gia nhập WTO đã đưa việt nam trở thành thị trường hấp dẫn trên toàn thế giới.Những cơ hội lớn đó kéo theo sự phát triển của tất cả các ngành các lĩnh vực trong đó quan trọng nhất là thị trường vốn.Thị trường vốn ở nước ta mà chủ yếu là các ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng,được tổ chức ra để tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động đi vay để cho vay,hệ thống ngân hàng ngày càng phát triển không ngừng.Tuy nhiên hoạt động cho vay của ngân hàng luôn tiềm ẩn những rủi ro.Để hạn chế những rủi ro này,các ngân hàng thường yêu cầu người vay phải thế chấp tài sản của họ mà chủ yếu là các bất động sản.Thế chấp bằng bất động sản là một vấn đề hết sức phức tạp vì nó liên quan đến đất đai-một tài sản có giá trị lớn do nhà nước do nhà nước thống nhất quản lý.
Định giá bất động sản đóng vai trò hết sức quan trọng trong thị trường bất động sản (bđs).Các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh đều chịu tác động bởi khái niệm giá trị mà định giá có thể hiểu một cách đơn giản là xác định giá trị của tài sản trên thị trường. Định giá bất động sản có vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta đưa ra quyết định liên quan tới việc mua,bán,phát triển, đầu tư,quản lý,sở hữu,cho thuê,đánh thuế,cầm cố,kinh doanh tài sản cố định.
→ Trước tình hình giá cả có nhiều biến động như hiện nay việc định giá bất động sản thế chấp đang trở thành nhu cầu cấp bách, nó là căn cứ quan trọng để ngân hàng quyết định lượng vốn cho vay.
Nhận thấy được tầm quan trọng của định giá bđs, hầu hết các ngân hàng hiện nay đều tiến hành định giá bất động sản trước khi chấp nhận cho vay để đảm bảo tài sản vay của khách hàng có đủ điều kiện để vay vốn và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Tên đề tài: “Hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại công ty thẩm định giá địa ốc Á Châu chi nhánh HN. Thực trạng và giải pháp”
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sơ lý luận về định giá bđs thế chấp
Chương 2: Thực trạng hoạt động định giá bđs thế chấp tại các NHTM Việt Nam và công ty thẩm định giá địa ốc Á Châu
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động định giá bđs thế chấp tại Công ty thẩm định giá địa ốc Á Châu
+ Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu, đánh giá, phân tích, nhằm hệ thống hoá về mặt lý luận các vấn đề liên quan đến định giá bđs thế chấp,các khái niệm, quy định cũng như đánh giá chính xác vai trò tầm quan trọng của công tác định giá .
Mục tiêu tiếp theo là có thể hiểu và khái quát được toàn bộ công tác định giá tại ngân hàng, từ đó nắm bắt được các công việc cụ thể phải làm khi tiến hành định giá.Đồng thời rút ra kết luận về thực trạng và đề xuất ra hướng giải quyết khi tiến hành định giá.
+ Đối tượng nghên cứu:
Các bất động sản thế chấp, các quy định về bđs thế chấp, quy trình và phương pháp định giá bđs thế chấp.
+phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp khảo cứu thông qua các tài liệu thu thập được và trên cơ sở quan sát phân tích tổng hợp những vấn đề về hoạt động định giá bđs thế chấp.
Phương pháp thống kê.
Phương pháp so sánh.
Chương 1: Cơ sở lý luận về định giá bđs thế chấp
I. Các khái niệm
1. Khái niệm về bđs và thế chấp bđs
1.1 Khái niệm bđs
Bất động sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Trong phần tài sản cố định của các nước có nền kinh tế thị trường ổn định thì bất động sản chiếm khoảng 60% giá trị.Không những chiếm giá trị lớn mà thị trường BĐS còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thị trường khác như:Thị trường vốn,thị trường hàng hóa,dịch vụ…Hiểu được tầm quan trọng của BĐS như vậy nên trong bộ luật Dân sự điều 181 nước ta đã quy định: BĐS là các tài sản không thể di dời được:
Đất đai:
- Là đất không di dời được hoặc di dời nhưng không đáng kể
- Là đất đai đã xác định được chủ quyền.
- Đất đai đó phải được đo lường bằng giá trị.
Các công trình xây dựng gắn liền với đất đai và các tài sản gắn liền với công trình đó:
- Nhà cửa xây dựng cố định: Nhà ở, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, trường học…
- Các công trình giao trình giao thông, công trình công nghiệp: đường xá, cầu cống, nhà xưởng, sân bay, cầu cảng…
- Các tài sản gắn liền với các công trình xây dựng như điều hòa trung tâm, các máy móc thiết bị để điều khiển hoạt động của công trình như hệ thống cầu thang máy, hệ thống điều hòa tổng…
- Các loại cây cảnh gắn liền với công trình (nếu có thể di chuyển được thì cũng rất khó khăn).
Các tài sản khác gắn liền với đất đai:
- Vườn cây lâu năm: đất và cây.
- Công trình nuôi trồng thủy sản.
- Các cánh đồng muối.
- Khu vui chơi giải trí, công trình du lịch,các công trình thể thao… - Các công trình hầm mỏ.
Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Định nghĩa trên đã bao trum được hầu hết các loại BĐS, tạo ra sự thống nhất trong cả nước, giúp cho người dân nhìn nhận một cách đúng đắn nhất về những tài sản nào là BĐS cũng như góp phần giúp cho các cơ quan quản lý của nhà nước thống nhất ý kiến trong việc đưa ra các chính sách đối với việc quản lý và thúc đẩy thị trường BĐS trên cơ sở tuân theo các quy định về BĐS ở trên.
1.2. Thế chấp bất động sản.
Bất động sản gồm rất nhiều loại như trên,tuy nhiên để được thế chấp BĐS phải đáp ứng đủ các yêu cầu về mặt pháp lý như thuộc sở hữu ,sử dụng không có tranh chấp trong việc sử dụng,sở hữu BĐS đó... những quy định này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp quy của nhà nước.Vậy thế chấp BĐS là việc bên đi vay (bên thế chấp) dùng tài sản của mình là BĐS như một vật đảm bảo đối với bên cho vay (bên nhận thế chấp) và được bên cho vay chấp thuận.
Thế chấp BĐS đã mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng vay, bên cho vay và cả nền kinh tế.
Đối với bên đi vay: khách hàng vay sẽ có được vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh, sửa chữa nhà cửa ... tuỳ theo mục đích ghi trong hồ sơ vay vốn của khách hàng mà vẫn có thể được sử dụng BĐS đó trong thời gian vay vốn.
Đối với ngân hàng: Ngân hàng sẽ tăng được lợi nhuận cũng như lượng khách hàng. Đây là một trong những hình thức cho vay an toàn và mang lợi ích cao.
Đối với toàn bộ nền kinh tế: khi khách hàng có vốn đẻ sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.Hàng hoá được sản xuất ra nhiều góp phẩn làm tăng của cải trong xã hội.Các ngân hàng đạt được lợi nhuận cao thúc đẩy thị trường tài chính ngày càng phát triển.
1.3. Vai trò của định giá BĐS thế chấp trong nền kinh tế.
Định giá BĐS thế chấp không những quan trọng đối với các ngân hàng trong việc tăng cho vay nhằm tăng lợi nhuận và bảo đảm độ an toàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế.Các ngân hàng thực hiện định giá BĐS thế chấp tài sản của khách hàng,thực hiện việc cho vay,từ đó lợi nhuận từ hoạt động cho vay sẽ tăng lên góp phần làm cho các ngân hàng đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh,làm cho hệ thống ngân hàng ngày càng phát triển,thúc đẩy toàn bộ thị trường tài chính ngày càng phát triển bền vững lành mạnh.Có được thị trường tài chính lành mạnh là một nhân tố thiết yếu đảm bảo ổn định vĩ mô,tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế,nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.Như vậy khi tiến hành định giá BĐS ngân hàng vừa giảm thiểu được rủi ro cho chính ngân hàng mà cũng góp phần giảm thiểu rủi ro cho cả thị trường tài chính và cả nền kinh tế quốc dân.
Khi ngân hàng thực hiện tốt việc định giá BĐS thế chấp sẽ đảm bảo được quyền lợi của khách hàng vay,như vậy nhu cầu vốn của khách hàng sẽ được đáp để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh,từ đó thúc đẩy nền sản xuất trong nước và nâng cao năng suất lao động.Trong khi khách hàng thế chấp BĐS tại ngân hàng khách hàng vừa có thể tiếp tục sử dụng BĐS vừa có vốn để sản xuất kinh doanh từ việc thế chấp chính BĐS mình đang sử dụng như vậy sẽ nâng cao được hiệu suất sử dụng của BĐS.
Hiện nay khách hàng đến vay vốn tại ngân hàng bằng cách thế chấp BĐS thường là thế chấp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và nhà ở,công trình trên đất.Muốn vậy khách hàng cần đến cơ quan quản lý của nhà nước hoàn thành các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận các quyền trên.Việc này vừa giảm thiểu được việc thế chấp các loại đất không hợp pháp mà còn thúc đẩy nhanh tiến độ cấp các loại giấy tờ trên của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phương pháp định giá bđs thế chấp
2.1 Khái niệm và vai trò của định giá bđs
2.1.1 Khái niệm định giá BĐS
Một khái niệm về định giá BĐS:''Định giá là một nghệ thuật hoặc khoa học về sự xác định giá trị của BĐS cho mục đích cụ thể ở một thời điểm nhất định, có tính đến các đặc điểm của BĐS và các nhân tố kinh tế tiềm ẩn trong thị trường BĐS bao gồm cả các lĩnh vực đầu tư''.
Đây là một quan điểm mang tính tổng quát cao, định giá là một nghệ thuật nghĩa là người định giá phải nêu ra được các quan điểm của cá nhân trong việc định giá, sao cho các quan điểm đó phản ánh một cách chính xác nhất giá trị của BĐS.Bên cạnh đó người định giá phải căn cứ trên các cơ sở khoa học như việc sử dụng các mô hình, phép tính toán, thông số kỹ thuật...Ngoài ra việc định giá phải có mục đích và thời gian xác định vì mục đích giá và thời điểm định giá ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả định giá.
2.1.2 Vai trò của định giá BĐS
Nếu định giá BĐS được phát triển và quan tâm đúng mức thì việc xác định giá trị của BĐS sẽ chính xác hơn và phản ánh được giá trị thực của BĐS từ đó sẽ làm cho giá cả BĐS trên thị trường được minh bạch.Số lượng giao dịch sẽ tăng lên góp phần thúc đẩy và lành mạnh hoá thị trường BĐS.
Sự cạnh tranh trong hoạt động định giá sẽ làm cho việc định giá được chính xác hơn và ngày càng đòi hỏi các chuyên gia tư vấn phải có trách nhiệm hơn với kết quả định giá của mình, như vậy sẽ tránh được các trường hợp giá cả mang tính ''ảo'', không phản ánh đúng giá trị của hàng hoá BĐS.
Đứng trên góc độ quản lý vĩ mô, việc định giá BĐS sẽ giúp nhà nước có cơ sở ban hành các chính sách nhằm quản lý thị trường BĐS một cách hiệu quả hơn.
2.2 Các căn cứ và nguyên tắc định giá
2.2.1 Các căn cứ định giá
- Căn cứ vào các yếu tố cơ bản của quá trình lao động để tạo nên BĐS: Đó là các yếu tố đất đai, lao động và các nguyên vật liệu.
- Chi phí cơ hội của sử dụng đất và công trình: so sánh với các sử dụng thay thế khác nhau để xác định việc sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất của bất động sản tại thời điểm định giá.
- Dựa vào những thay đổi của nền kinh tế: Các thay đổi có thể là chính sách của nhà nước liên quan đến BĐS, các biến động của thị trường, các thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng,các thay đổi về vật chất,tinh thần của người dân... ảnh hưởng đến giá trị BĐS.
- Dựa vào sự phù hợp và đóng góp của BĐS vào quần thể BĐS trong khu vực:Căn cứ vào sự phù hợp giữa mục đích đầu tư và sử dụng BĐS,giữa bản thân BĐS với quần thể BĐS xung quanh và sự đóng góp của các BĐS xung quanh làm tăng giá trị của BĐS cần định giá.
- Dựa vào các yếu tố cấu thành của BĐS: Căn cứ vào giá trị đóng góp của từng bộ phận cấu thành của BĐS vào tổng giá trị của BĐS.
- Dựa vào khả năng cạnh tranh của BĐS: Căn cứ vào cạnh tranh trong việc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất và sự cạnh tranh trong cung, cầu và giữa cung và cầu trong thị trường.
- Dựa vào các lợi ích mang lại trong tương lai của BĐS:Giá trị của BĐS được xác định dựa vào các lợi ích hiện tại và cả những lợi ích tương lai mà nó mang lại cho chủ đầu tư,do đó cần dự báo những giá trị tương lai của BĐS mang lại khi định giá.
2.2.2 Nguyên tắc hoạt động định giá BĐS
Giá trị của BĐS được hình thành bởi nhiều yếu tố tác động như giá trị sử dụng, sự khan hiếm,nhu cầu có khả năng thanh toán... Khi nghiêm cứu quá trình hình thành giá trị, định giá viên cần phải xem xét và vận dụng những quy luật và nguyên lý kinh tế liên quan.Bản chất của định giá BĐS là sự phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hình thành giá trị của tài sản cụ thể, do đó những nguyên tắc cơ bản này những hướng dẫn cần thiết khi tiến hành định giá.Định giá viên phải nghiên cứu vận dụng những nguyên tắc này để đưa ra kết luận về giá trị của BĐS.
- Nguyên tắc sử dụng cao nhất, hiệu quả nhất: Bảo đảm có giá trị cao nhất
+ BĐS đạt được mức hữu dụng tối đa
+ Cho phép về kỹ thuật.
+ Phù hợp với quy hoạch, pháp luật
- Nguyên tắc cung cầu:
+ Giá trị của một BĐS được xác định bởi mối quan hệ cung và cầu về tài sản đó trên thị trường.
+ Ngược lại, giá trị của tài sản đó cũng tác động đến cung và cầu về tài sản.
+ Sự khác biệt về các đặc điểm vật lý và kinh tế- xã hội của BĐS cũng được phản ánh trong quan hệ cung cầu và giá BĐS
-Nguyên tắc thay thế:
+ BĐS có sử dụng tương tự nhau có thể thay thế cho nhau.
+ Giá trị của BĐS được xác định bởi sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các BĐS thay thế cho nhau.
+ Giá trị của BĐS có xu hướng được thiết lập bởi chi phí mua một BĐS thay thế cần thiết tương đương, với điều kiện không có sự chậm trễ quá mức làm ảnh hưởng đến sự thay thế.
- Nguyên tắc đóng góp
+ Mức độ mà mỗi bộ phận của BĐS đóng góp vào tổng thu nhập từ toàn bộ BĐS có tác động đến tổng giá trị của tài sản đó.
+ Sự có mặt hoặc thiếu vắng của 1 bộ phận cấu thành có thể làm giảm hoặc tăng giá trị của BĐS nhiều hơn chi phí để tạo ra nó.
+ Đây là nguyên tắc cơ bản trong việc xem xét tính khả thi của việc đầu tư bổ sung vào tài sản khi định giá viên xác định mức sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của BĐS.
- Nguyên tắc cân bằng
+ Sự cân bằng được thể hiện ở cân bằng giữa đất và công trình, giữa các bộ phận cấu thành của công trình.
+ Bất cứ sự mất cân bằng nào xẩy ra đều làm cho BĐS giảm giá trị.
+ Các yếu tố cấu thành của BĐS cần phải đạt được sự cân bằng để BĐS đạt được mức hữu dụng cao nhất.
- Nguyên tắc thay đổi
+ Giá trị của BĐS luôn thay đổi theo sự thay sự thay đổi của các yếu tố trong thị trường do tác động của 4 nhóm yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường và các chính sách.
+ Thay đổi theo thời gian sử dụng.
+ Thay đổi theo thị hiếu tiêu dùng.
+ Giá trị của BĐS cũng phản ánh hàng loạt các mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị.
- Nguyên tắc phù hợp
+ BĐS cần phải phù hợp với quần thể BĐS xung quanh.
+ Phù hợp với môi trường của nó nhằm đạt được mức sinh lời tối đa hoặc mức hữu dụng cao nhất.
- Nguyên tắc cạnh tranh
+ Lợi nhuận sẽ khuyến khích cạnh tranh.Lợi nhuận siêu nghạch sẽ thu hút nhiều người tham gia thị trường và dẫn đến giảm lợi nhuận.
+ Cạnh tranh giữa các lực lượng tham gia thị trường.
+ Cạnh tranh giữa cung và cầu và trong nội bộ cung và nội bộ cầu.
+ Đối với BĐS, mối quan hệ cạnh tranh cũng được quan sát giữa các BĐS với nhau và giữa BĐS này với BĐS khác.Do đó, giá trị của BĐS được hình thành là kết quả của sự cạnh tranh trên thị trường.
- Nguyên tắc dự báo
+ Giá trị của BĐS có thể được xác định bằng việc dự tính khả năng sinh lợi trong tương lai.
+ Giá trị của tài sản cũng chịu ảnh hưởng bởi việc dự kiến thị phần của những người tham gia thị trường và những thay đổi có thể dự tính trước trong yếu tố này cũng ảnh hưởng đến giá trị.
+ Việc ước tính giá trị của tài sản luôn luôn dựa trên các triển vọng tương lai, lợi ích dự kiến nhận được từ quyền sử dụng BĐS của người mua.
- Nguyên tắc ngoại ứng
+ Giá trị của BĐS chịu tác động của các yếu tố bên ngoài nó.
+ Ngược lại giá trị của các BĐS khác cũng chịu tác động ngoại ứng của bản thân BĐS.
+Có ngoại ứng tích cực hoặc tiêu cực đến giá BĐS.
3. Các phương pháp định giá BĐS
3.1. Phương pháp so sánh
a. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp
Phương pháp định giá so sánh là việc định giá bằng cách so sánh trực tiếp BĐS mục tiêu với các BĐS tương tự đã được bán trên thị trường nhằm tìm ra giá trị của nó từ các giao dịch trước đây.Phương pháp so sánh dựa trên lý luận cho rằng giá trị thị trường của 1 BĐS có mối liên hệ mật thiết với giá trị của các BĐS tương tự có thể so sánh được đã được mua, bán hoặc cho thuê trên thị trường.
Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất, thậm chí khi một trong bốn phương pháp khác được người định giá sử dụng thì vẫn cần sử dụng cả phương pháp so sánh, bởi vì:
- Là phương pháp không gặp khó khăn về kỹ thuật.
- Thể hiện sự đánh giá về giá trị thị trường vì vậy nó có cơ sở vững chắc để cơ quan pháp lý công nhận.
b. Cơ sở của phương pháp định giá so sánh
Tuân thủ các nguyên tắc định giá người định giá cố gắng xem xét tất cả những yếu tố có liên quan đến BĐS và phản ánh các điều kiện thị trường đối với vấn đề định giá.Các nguyên tắc định giá là cơ sở của phương pháp so sánh là:
- Cung và cầu
- Nguyên tắc thay thế
- Cân bằng
- Ngoại ứng
c. Yêu cầu của phương pháp
Khi tiến hành so sánh các BĐS tương tự được bán trên thị trường với BĐS mục tiêu cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- So sánh BĐS chỉ được thực hiện với những BĐS tương tự trong cùng 1 vùng.
- Việc so sánh chỉ được tiến hành với những giao dịch được thực hiện ở thời gian gần đây.
- Yêu cầu người định giá phải tăng cường kinh nghiệm và kiến thức thị trường để tiến hành định giá một cách thích hợp.
- Phương pháp này không có công thức hay mô hình cố định mà phải dựa vào sự hiện diện của các giao dịch trên thị trường để cung cấp dấu hiệu của giá trị.
- Chất lượng các thông tin phải cao và có thể so sánh được.
- Thị trường cần ổn định.Khi thị trường không ổn định,người định giá phải tính đến các vấn đề có thể xẩy ra trong việc sử dụng phương pháp này.
d. Những hạn chế của phương pháp.
- Nếu người định giá đặt quá nhiều niềm tin vào bằng chứng thị trường và quên những gì phản ánh trong quá khứ
- Khi thị trường kém số lượng các giao dịch không đủ, việc áp dụng phương pháp này rất hạn chế.
- Đối với BĐS tạo thu nhập thì người mua quan tâm đến các đặc tính kinh tế của nó đặc biệt là việc sinh lời cho nên việc so sánh rất khó.
- Trong điều kiện kinh tế pháp lý có những biến đổi cũng làm hạn chế thực tiễn phương pháp này.
3.2. Phương pháp chi phí(phương pháp giá thành,hay phương pháp thầu khoán).
a. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp.
Phương pháp chi phí được hình thành từ nguyên tắc thay thế và giả định rằng giá trị của BĐS cần định giá được đo bằng chi phí để làm ra một BĐS như một vật thay thế.Phương pháp này dựa trên một giả định long lẻo như vậy nên nó được coi là phương pháp ít được sử dụng và ở mức độ nào đó nó là cứu cánh cuối cùng.
Với phần lớn các BĐS có nhiều bằng chứng thị trường đã chỉ ra rằng phương pháp này không phù hợp để phản ánh giá trị thị trường, nhưng phương pháp này vẫn được sử dụng để định giá các BĐS có ít cầu thị trường và hiếm khi được bán trên thị trường.Do vậy phương pháp định giá theo chi phí thường chỉ được sử dụng trong các trường hợp sau:
-Định giá các BĐS công cộng như bệnh viện, trường học, hội trường thành phố, thư viện, trạm cảnh sát và một số BĐS khác.
-Định giá đền bù giải phóng mặt bằng khi mà mất BĐS bị thu hồi một cách bắt buộc hoặc đối với những người thay đổi chỗ ở và định giá để xây dựng một ngôi nhà mới chứ không phải mua nhà có sẵn.
- Định giá BĐS để đánh thuế và thuế suất được đánh lên chi phí xây dựng công trình và giá trị của địa điểm.
- Định giá cho việc bảo hiểm BĐS.
b.Nguyên lý chung và cơ sở của phương pháp.
Nguyên lý chung
Nguyên lý cơ bản của phương pháp giá thành là chi phí của địa điểm (đất) cộng với chi phí xây dựng sẽ cho giá trị của BĐS.
Tuy nhiên để định giá chi phí thay thế là công trình mới thì việc định giá theo chi phí đất và chi phí xây dựng là hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu BĐS đang sử dụng thi rõ ràng sự hao mòn và lỗi thời của nó có ảnh hưởng đến giá trị của BĐS. Phần hao mòn và lỗi thời của BĐS là phần làm giảm giá BĐS.Khi áp dụng phương pháp chi phí người định giá cố gắng ước lượng sự khác biệt về giá trị đối với người mua BĐS đang được định giá và BĐS được xây dựng mới có sử dụng tối ưu. Người định giá ước lượng chi phí xây dựng mới các cấu trúc hiện có và các cải thiện của địa điểm(bao gồm các chi phí trực tiếp,chi phí gián tiếp và lợi nhuận hợp lý của người thầu khoán).Sau đó thực hiện trừ giá trị khấu hao tích luỹ của các công trình khỏi chi phí xây dựng mới của các công trình đó sẽ được giá trị của công trình cần định giá.Khi giá trị của địa điểm được cộng vào giá trị công trình cần định giá.Khi giá trị của địa điểm được cộng vào giá trị công trình được định giá sẽ cho chỉ số giá trị của toàn quyền sở hữu BĐS. Khi áp dụng phương pháp định giá chi phí người định giá cố gắng xác định và lượng hoá những nguyên nhân gây ra hao mòn và liên hệ chúng với BĐS mục tiêu.Do đó phương pháp định giá giá thành cơ bản được thực hiện như sau:

Chi phí địa điểm
Cộng Chi phí xây dựng
Trừ Hao mòn của công trình
Lỗi thời của công trình
→ Giá trị của BĐS
Phương pháp này được sử dụng đơn giản theo đúng nguyên lý chung ở trên, song trên thực tế các chi phí xây dựng, cũng như những phần tính giảm giá (hao mòn và lỗi thời của công trình) rất khó xác định và chúng phụ thuộc rất nhiều vào xét đoán của cá nhân người định giá,đặc biệt là những phần tính giảm giá liên quan đến những nguyên nhân gây ra sự lỗi thời hoặc bất lợi cho BĐS một cáh vô hình như tiếng ồn, khói, bụi, phong cảnh sự hợp mốt của công trình, không cần các dịch vụ xã hội...
Thường thường để tính chi phí của phần giảm giá gây ra do những nguyên nhân vô hình người định giá vẫn phải cần dùng đến cả phương pháp so sánh thị trường.Các mất mát kinh tế quy cho tổn hại và nguy hiểm có thể gây ra do môi trường được thể hiện qua mất mát thu nhập của tiền cho thuê BĐS.Những mất mát gây ra được quy cho công trình và cho đất phải được tính riêng.
b. Cơ sở của phương pháp
Trong áp dụng phương pháp định giá cho phí ngoài các nguyên tắc chung cần nhấn mạnh một số nguyên tắc sau:
- Nguyên tắc thay thế
- Cung và cầu
- Cân bằng
- Ngoại ứng
- Sử dụng cao nhất và tốt nhất
c. Những hạn chế của phương pháp chi phí
- Phương pháp này dựa vào sữ liệu thị trường nên cũng hạn chế như phương pháp so sánh
- Chi phí thực chất không bằng giá trị và không tạo nên giá trị, khi các công trình đã cũ và không thể hiện sử dụng tốt nhất hiệu quả nhất của đất thì phần giảm giá khó ước lượng.
- Phương pháp này sử dụng cách cộng dồn xem tổng nhiều bộ phận chưa chắc bằng giá trị toàn bộ.
- Việc tính giảm giá tích luỹ nhiều khi dựa vào chủ quan người định giá.
- Phương pháp này đòi hỏi người định giá thông thạo kỹ thuật xây dựng.
- Phương pháp này chỉ đưa ra giá trị BĐS toàn quyền sở hữu.Trong trường hợp cần định giá giá trị của mỗi bộ phận đòi hỏi người định giá phải điều chỉnh.
3.3. Phương pháp vốn hoá
a. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp
BĐS tạo thu nhập thường được mua như một khoản đầu tư,và từ quan điểm của người đầu tư về khả năng kiếm ra tiền là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị BĐS.Nắm giữ một BĐS đầu tư có lợi nhuận cao sẽ có giá trị cao trong điều kiện các rủi ro không đổi.Một người đầu tư mua một BĐS tạo thu nhập là đã thực hiện trao đổi tiền hiện tại cho kỳ vọng nhận được tiền trong tương lai.Phương pháp vốn hoá bao gồm các kỹ thuật và tính toán mà người định giá sử dụng để phân tíchkhả năng của BĐS tạo ra các lợi ích.
Phương pháp vốn hoá là một trong các phương pháp cơ bản trong định giá BĐS.Tuy nhiên, nó không phải là hệ thống định giá độc lập không liên quan đến các phương pháp khác.
Vốn hoá là quá trình chuyển đổi các dòng tiền tương lai thành giá trị vốn hiện tại.
Phương pháp vốn hoá dựa trên nguyên lý là giá trị hàng năm và giá trị của vốn đầu tư có liên quan đến nhau.Khi thu nhập mà BĐS tạo tạo ra hoặc giá trị hàng năm được biết trước thì giá trị vốn có thể được tìm ra.
Phân tích chi phí và số liệu bán thường là bộ phận cấu thành của phương pháp vốn hoá.Kỹ thuật vốn hoá thường được sử dụng trong các phương pháp so sánh và chi phí.Các kỹ thuật trong phương pháp vốn hoá được sử dụng để phân tích và điều chỉnh số liệu về các cuộc mua bán trong phương pháp so sánh, còn trong phương pháp chi phí sự giảm giá được ước lượng bằng cách vốn hoá khoản tiền thuê bị thất thu.Phương pháp vốn hoá được sử dụng ở đây là một quá trình định giá mang tính hệ thống,nhưng các kỹ thuật, phương pháp và quy trình được sử dụng trong phương pháp này được người định giá sử dụng rộng rãi khi BĐS tạo ra thu nhập được bán cho người mua với mục đích đầu tư, bởi vì:
- Nó có khả năng giúp việc sử dụng tạo ra thặng dư tài chính lớn hơn chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng đó.
- Mức thặng dư đó tạo điều kiện để thuê BĐS.
- Mức thuê được hình thành bởi các động lực thị trường và sẽ tiếp tục trong suốt thời kỳ quyền sử dụng tài sản còn hiệu lực.
- Người đầu tư sẽ chuyển đổi dòng thu nhập thuần từ tiền thuê hàng năm thành tổng số vốn.
b. Các nguyên tắc định giá ứng dụng trong phương pháp vốn hoá.
Phương pháp vốn hoá dựa trên và phù hợp với các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cơ bản và các nguyên tắc định giá.
- Nguyên tắc dự báo và thay đổi.

1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Đất nước ta trong những năm qua có những bước phát triển vượt bật,nền kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao,cùng với việc gia nhập WTO đã đưa việt nam trở thành thị trường hấp dẫn trên toàn thế giới.Những cơ hội lớn đó kéo theo sự phát triển của tất cả các ngành các lĩnh vực trong đó quan trọng nhất là thị trường vốn.
.doc 772020.doc
Kích thước: 290 kb
Lần tải: 0 lần
Download