bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 642 | Lần tải 85
  • Download images Giáo trình Tin học văn phòng
  • Download images Giáo trình Tin học văn phòng
  • Download images Giáo trình Tin học văn phòng
  • Download images Giáo trình Tin học văn phòng
  • Download images Giáo trình Tin học văn phòng

CHƯƠNG 1
CÁC CHỨC NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN NÂNG CAO
Trong giáo trình tin học đại cương B, sinh viên đã làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản
MS Word, tuy nhiên vì giới hạn thời lượng giảng dạy nên các em chỉ được hướng dẫn những
chức năng soạn thảo cơ bản. Trong giáo trình này các em tiếp tục được giới thiệu thêm những
chức năng nâng cao của phần mềm soạn thảo MS Word. Những chức năng này giúp các em có
thể tạo ra những văn bản mang tính chuyên nghiệp cao, phục vụ cho việc học tập của các em sau
này.
Sử dụng style
Style là một tập hợp các định dạng có sẵn trong Word hoặc do người dùng tạo ra và được gán
cho
một tên riêng. Trong một style có thể chứa các định dạng ký tự, định dạng đoạn văn
ản,…Trong Word có 75 style đ
ược xác định trước, được gọi là style chuẩn. Một số style chuẩn
như Normal, Heading 1, Heading 2,….
Việc sử dụng style cho phép chúng ta định dạng văn bản nhanh, có tính thống nhất cao. Văn bản
sử dụng style có thể tạo bảng mục lục dễ dàng. Chúng ta có thể:
Thay đổi những định dạng (Font, Paragraph …) cho
style chu ẩn.
Tạo một style mới.
a. Hiệu chỉnh một style chuẩn:
Chức năng này cho phép thay đổi một số định dạng của style chuẩn cho phù hợp với yêu cầu của
người sử dụng.
Cách thực hiện:
Chọn Format | Style, xuất hiện hộp hội thoại:

Chọn một style muốn hiệu chỉnh từ danh sách , nhấn nút Modify, xuất hiện hộp hội thoại:
Nhấn vào nút Format rồi chọn định dạng muốn thay đổi: Font, Paragraph, Tab,…
Chọn Font: để thay đổi font chữ.
Chọn Paragraph: để thay đổi định dạng đoạn.
Chọn Border: để thay đổi đường viền.
Sau khi đã thực hiện những thay đổi, nhấn OK để trở về cửa sổ Modify style.
Chọn checkbox Add to Template và nhấn OK để lưu lại sự thay đổi của style.
Nhấn vào nút Apply hay Close để hoàn tất việc thay đổi định dạng cho style.
. Tạo một style mới:
1
Chức năng này cho phép tạo ra một style mới để bổ sung thêm cho những style chuẩn của MS
Word.
Cách thực hiện:
Chọn Format| Style, xuất hiện hộp hội thoại Style.
Trong hộp hội thoại Style, chọn NEW để tạo ra một style mới.
Name: nhập vào tên của style mới, tối đa 24 ký tự.
Style type: chọn loại style sẽ tạo ra
-Paragraph: style
dùng để định dạng cho đoạn văn bản
-Character: style dùng để định dạng ký tự
Base on: chọn định dạng cho style mới dựa trên một style sẵn có nào đó.
Nhấn Format, tiếp theo là các thao tác tương tự như việc hiệu chỉnh một style chuẩn.
c. Áp dụng style cho đoạn văn bản:
Chức năng này dùng để định dạng các đoạn văn bản bằng cách sử dụng những style sẵn có.
Cách thực hiện:
Chọn đoạn văn bản muốn định dạng
Nhấn chuột vào nút công cụ style trên thanh công cụ
Formatting, chọn một style để định dạng cho đoạn văn
ản đó.
Tạo chú thích
Chức năng này cho phép tạo ra các chú thích cho những từ ngữ, thuật ngữ. Nội dung diễn giải
của chú thích có thể đặt ở cuối trang (footnote) hoặc cuối văn bản (endnote).
Cách thực hiện:
Di chuyển con trỏ đến vị trí sau từ ngữ muốn tạo chú thích.
2
Chọn Insert| Footnote, xuất hiện hộp hội thoại:
Footnote: cho phép tạo chú thích ở cuối trang
Endnote : cho phép tạo chú thích ở cuối văn bản.
Autonumber: tự động đánh số chú thích
Custom mark: cho phép nhập ký tự dùng để chú thích theo ý muốn. Nếu muốn sử dụng các
ký tự đặc biệt, nhấn nút Symbol rồi chọn ký tự từ cửa sổ Symbol.
Nhấn OK để kết thúc.
Nhập nội dung cho footenote hoặc endnote vừa tạo ra trong cửa sổ footnote.
Để hiệu chỉnh nội dung của footnote, nhấp đúp chuột vào vị trí chỉ số của footnote.
Để xem nội dung của footnote, đưa con trỏ chuột gần chỉ số của footnote.
Để xóa footnote hoặc endnote: chọn chỉ số rồi nhấn DELETE
Tạo thuyết minh:
Chức năng này cho phép tạo ra các tiêu đề hoặc lời thuyết minh cho các biểu bảng, biểu đồ, hoặc
các hình ảnh trong văn bản.
Cách thực hiện:
Chọn đối tượng muốn tạo tiêu đề hoặc lời thuyết minh
Chọn Insert|Caption, xuất hiện hộp hội thoại:
Caption: Nhập nội dung cho tiêu đề hoặc lời thuyết minh
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: MS Word -Chương 2: Powerpoint -Chương 3: Email và Internet
776068.pdf
Kích thước: 1.13 mb
Lần tải: 0 lần
Download