bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 567 | Lần tải 166
  • Download images Giáo Trình Thiết Kế Web cơ bản và nâng cao
  • Download images Giáo Trình Thiết Kế Web cơ bản và nâng cao
  • Download images Giáo Trình Thiết Kế Web cơ bản và nâng cao
  • Download images Giáo Trình Thiết Kế Web cơ bản và nâng cao
  • Download images Giáo Trình Thiết Kế Web cơ bản và nâng cao
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Mô hình Client-Server: là mô hình khách-chủ. Server chứa tài nguyên dùng chung cho nhiều máy khách(Client) như các tập tin, tài liệu, máy in… Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm về thời gian, tài chính, dễ quản trị hệ thống…Cách hoạt động của mô hình này là máy Server ở trang thái hoạt động(24/24) và chờ yêu cầu từ phía Client. Khi Client yêu cầu thì máy Server đáp ứng yêu cầu đó.
.pdf 68975.pdf
Kích thước: 4.7 mb
Lần tải: 0 lần
Download