bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 6332 | Lần tải 3009
  • Download images Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán - Pgs Ts Bùi Kim Yến
  • Download images Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán - Pgs Ts Bùi Kim Yến
  • Download images Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán - Pgs Ts Bùi Kim Yến
  • Download images Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán - Pgs Ts Bùi Kim Yến
  • Download images Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán - Pgs Ts Bùi Kim Yến
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán - Pgs Ts Bùi Kim Yến Đầu tư trên thị trường chứng khoán không phải và không bao giờ là một cuộc đỏ đen phó thác cho vận may rủi. Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán là một hoạt động tìm kiếm lợi nhuận do kết quả của tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng phân tích.
.pdf 776759.pdf
Kích thước: 14.34 mb
Lần tải: 6 lần
Download