bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 405 | Lần tải 12
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Download images Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA
QUA TRUYỀN HÌNH - TRUYỀN THANH – MẠNG INTERNET
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN

KẾ
TOÁN
TS. NGUYỄN KHẮC HÙNG
TS. NGUYỄN KHẮC HÙNG
Năm 2006
Nguyên Lý Kế Toán
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
1.
NGUYÊN LÝ KẾTOÁN
Kế toán là một trong các công cụ phục vụ choviệc quản lývà điều hành của các
nhà quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, thông tin kế toán còn cần cho các đối tượng bên
ngoài doanh nghiệp: cơ quan quản lýcủa nhà nước sử dụngthôngtin kế toán để kiểm
soát kinh doanh và thuthuế, các nhà đầutư sửdụngthông tin kếtoán để đi đến những
quyết định đầu tư và các nhà cho vay sử dụng thông tin kế toán để quyết định cho
vay…
Như vậy, thông tin kế toán là không thể thiếu được trong bất kỳ tổ chức nào.
Việc trang bị kiến thức về kế toán là cần thiết chomọi nhà quản lýkinh tế, chodùanh
là nhân viên kế toán haylà người tham gia quản lýđiều hành các doanh nghiệp haylà
các cơ quan, cánhân kháccóliên quan đếnhoạtđộng của cácdoanhnghiệp.
Môn học “Nguyên Lý Kế Toán” trang bị những kiến thức căn bản về kế toán,
giúp chongười học hiểu được các thông tin dokế toán cung cấp, các phươngphápmà
kế toán thực hiện để có được những thông tin đó. Nếu thông tin kế toán là cần thiết
chomọi nhà quản lýkinh tếthìmôn học nàylà khôngthể thiếuđược đối với sinh viên
khốingành kinhtế.
2.
MỤC ĐÍCH
Nguyên Lý Kế Toán là môn khởi điểm đi vào nghiên cứu kế toán. Môn học
này trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản nhất về kế toán. Qua môn học này
sinh viên sẽ:

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán để có thể thực hiện công việc
của kế toán, từ chứng từ đến báo cáo tài chính.

Có kiến thức để tiếp tục nghiên cứu kế toán tài chính, và các môn học kế
toán khác.
Trang 3
Nguyên Lý Kế Toán
3.
PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu kế toán ở các đơn vị sản xuất kinh doanh (các doanh nghiệp).
Không nghiên cứu kế toán ở các tổ chức khác.
Nghiên cứu các phương pháp cơ bản của kế toán, từ đó giúp sinh viên hiểu
được các thông tin kế toán, chủ yếu là thông tin kế toán tài chính và các phương
pháp mà kế toán sử dụng để xử lý các thông tin. Môn học chỉ giải quyết các vấn
đề có tính căn bản của kế toán, chưa giải quyết chuyên sâu các công việc kế toán.
Các công việc chuyên sâu của kế toán sẽ được giải quyết tiếp ở các môn chuyên
ngành kế toán như: kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán…
4.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu băng hình môn “Nguyên Lý Kế Toán”

Nghiên cứu tóm tắt bài giảng môn học “Nguyên Lý Kế Toán”

Nghiên cứu sách “ Nguyên Lý Kế Toán”
5.
KẾT CẤU MÔN HỌC

Bài 1
: Một Số Vấn Đề Chung Của Kế Toán

Bài 2
: Bảng Cân Đối Kế Toán

Bài 3
: Tài Khoản

Bài 4
: Kế Toán Kép

Bài 5
: Chu Kỳ Kế Toán

Bài 6
: Chứng Từ Và Kiểm Kê

Bài 7
: Tính Giá Các Đối Tượng Kế Toán

Bài 8
: Kế Toán Các Yếu Tố Chi Phí Cơ Bản Của Quá Trình Sản Xuất

Bài 9
: Kế Toán Tính Giá Thành Và Tiêu Thụ Thành Phẩm

Bài 10
: Sổ Sách Kế Toán

Bài 11
: Hình Thức Kế Toán Nhật Ký Sổ Cái Và Chứng Từ Ghi Sổ

Bài 12
: Hình Thức Nhật Ký Chung Và Hình Thức Nhật Ký Chứng Từ

Bài 13
: Báo Cáo Tài Chính

Bài 14
: Tổ Chức Công Tác Kế Toán
Trang 4
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

môn học nguyên lý kế toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán, giúp cho người đọc hiểu được các thông tin do kế toán cung cấp, các phương pháp mà kế toán thực hiện để có được những thông tin đó. Nếu thông tin kế toán là cần thiết cho mọi nhà quản lý kinh tế thì môn học này là không thể thiếu được đối với sinh viên khối ngành kinh tế.
777639.pdf
Kích thước: 894.02 kb
Lần tải: 0 lần
Download