bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 481 | Lần tải 85
  • Download images Giáo trình Microsoft.Net CSharp (Tiếng Việt)
  • Download images Giáo trình Microsoft.Net CSharp (Tiếng Việt)
  • Download images Giáo trình Microsoft.Net CSharp (Tiếng Việt)
  • Download images Giáo trình Microsoft.Net CSharp (Tiếng Việt)
  • Download images Giáo trình Microsoft.Net CSharp (Tiếng Việt)

MICROSOFT
.NET
(C#)
PROFESSIONAL
PROGRAMMING
FOR
REAL
LIFE
Trung tâm đào tạo CNTT chất lượng cao
CỔNG CNTT VIỆT NAM. WWW.ITGATEVN.COM.VN
LỜI
NGỎ
Toàn tập giáo trình
này là
kết quả
của sự cô đọng những
kiến thức
cần thiết
giúp
ạn
làm
chủ
nền
tảng
.NET
cho
công
việc.
Chúng
tôi
đã
đúc
kết
những
kinh
nghiệm
thực tế, rút gọn những điềm cần lưu ý, những kỹ thuật mà hầu hết các công ty
phần mềm phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET đều yêu cầu thực hiện. Hơn nữa
đây còn là tài liệu mà bạn có thể sử dụng để ôn tập lại những kiến thức sau
những giờ lên lớp và đặc biệt trong công việc của các bạn.
Xuất thân
từ
một nhà
phát triển,
chuyên gia
phân
tích
hệ thống,
tôi đã
gói những
kiến thức cốt lõi và cần thiết nhất trong lập trình trên công nghệ .NET vào tài
liệu này. Những ví dụ trong tài liệu là những ví dụ thực tế được tôi trích lọc
từ những dự án mà tôi và đồng sự đã thực hiện trong suốt thời gian tham gia làm
việc tài nhiều công ty phần mềm lớn, đó
gặp phải, và giờ đây tôi tổng kết lại để
sẻ kinh nghiệm.
là các tình huống cụ thể mà chúng tôi
giới thiệu đến các bạn như một sự chia
Sau
thời
gian
làm
việc

hoạt
động
trên
mạng
thông
tin
Việt
Nam
-
www.itgatevn.com.vn - đã có nhiều người bạn làm việc tại các công ty tin học
trong nước cũng như các bạn bè của tôi trên mạng gởi email, hỏi đáp và yêu cầu
tôi viết một tài liệu đầy đủ về lập trình .NET, chia sẻ những kinh nghiệm thực
tế trong công việc để mọi người cùng tham khảo, phải ngắn gọn và thật sự thực tế
nhưng
lại
phải
chuyên sâu và thể
hiện những
kỹ
thuật cao trong
lập trình.
Tôi đã
nghĩ về những yêu cầu đó,
giờ làm việc. Đây như một
đang và sẽ dành cho tôi.
và quyết định viết
món quà đáp lại sự
tài
tín
liệu này vào mỗi buổi
nhiệm, yêu mến mà các
tối
ạn
sau
đã,
Tôi
ất
mong
nhận
được
nhiều
ý
kiến
đóng
góp
của
các
ạn
cho
tài
liệu
này,

tôi sẽ tổng hợp lại để cập nhật cho tài liệu một tốt hơn.
Tôi mong rằng tài liệu này sẽ đồng hành cùng các bạn trong công việc.
Tác giả
Phạm Tuấn Anh
PROFESSIONAL PROGRAMMING FOR REAL LIFE
Phạm Tuấn Anh - Cổng CNTT Việt Nam
3
BẢN
QUYỀN
TÁC
GIẢ
Tài liệu này được
Phạm Tuấn
Anh thực
hiện nhằm phục vụ
mục đích
đào tạo
nhân lực
trong chương trình đào tạo công nghệ .NET do Cổng Công
thực hiện, và được lưu hành nội bộ trong phạm vi không
trình.
nghệ
gian
thông tin Việt Nam
đào tạo của chương
Tài
dài
liệu
hoạt
này được xây dựng từ kiến thức và kinh nghiệm có được trong thời gian
động của ông Phạm Tuấn Anh, có tham khảo một số tài liệu nước ngoài
được liệt kê tại mục THAM KHẢO cuối tài liệu này.
Mọi
sự
sao
chép,
sao
lưu,
xuất
ản,
chuyển
giao
không
được
sự
cho
phép
của
ông
Phạm Tuấn Anh là không hợp pháp.
Tác giả
Phạm Tuấn Anh
PROFESSIONAL PROGRAMMING FOR REAL LIFE
Phạm Tuấn Anh - Cổng CNTT Việt Nam
4
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Toàn tập giáo trình cô đọng những kiến thức cần thiết giúp bạn làm chủ nền tảng .NET cho công việc.
770889.pdf
Kích thước: 3.71 mb
Lần tải: 0 lần
Download