bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 10396 | Lần tải 3250
  • Download images Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Đại học luật Hà Nội
  • Download images Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Đại học luật Hà Nội
  • Download images Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Đại học luật Hà Nội
  • Download images Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Đại học luật Hà Nội
  • Download images Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Đại học luật Hà Nội
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Đại học luật Hà Nội Giáo trình lần này đã cập nhật, bổ sung kịp thời nhiều vấn đề mới theo từng nội dung cụ thể. Các vấn đề được trình bày theo hướng gợi mở, ngắn gọn để trên cơ sở đó người học khi có cơ hội sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và phát triển. So với lần xuất bản đầu tiên, nội dung của hầu hết các chương trong lần tái bản này đã được sửa đổi, cập nhật nhiều nội dung mới.
776593.pdf
Kích thước: 14.48 mb
Lần tải: 6 lần
Download
bởi thuvienmienphi lúc Thu, Apr 19 '18 6:11 AM

hay lam cam on admin