bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM | Lần xem 2176 | Lần tải 871
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM

I- Một số vấn đề chung về Luật Hình sự1- Định nghĩa Luật Hình sự2- Đối tượng điều chỉnh3- Phương pháp điều chỉnh4- Nguồn của Luật Hình sựII- Một số chế định cơ bản của Luật Hình sự5- Tội phạm6- Hình phạtIII- Một số tội cụ thể trong Bộ luật Hình sự
.pdf 791131.pdf
Kích thước: 981.81 kb
Lần tải: 3 lần
Download