bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:44 PM | Lần xem 316 | Lần tải 14
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:44 PM

1.1Mục tiêuSau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:- Ý nghĩa, các bước lập trình.- Xác định dữ liệu vào, ra.- Phân tích các bài toán đơn giản.- Khái niệm so sánh, lặp.- Thể hiện bài toán bằng lưu đồ.1.2Lý thuyết1.2.1Ngôn ngữ lập trình (Programming Language)Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm căn bản về thuật toán, chương trình, ngôn ngữ lập trình. Thuật ngữ "thuật giải" và "thuật toán" dĩ nhiên có sự khác nhau song trong nhiều trường hợp chúng có cùng nghĩa.1.2.1.1Thuật giải (Algorithm)Là một dãy các thao tác xác định trên một đối tượng, sao cho sau khi thực hiện một số hữu hạn các bước thì đạt được mục tiêu. Theo R.A.Kowalski thì bản chất của thuật giải:Thuật giải = Logic + Điều khiển* Logic: Đây là phần khá quan trọng, nó trả lời câu hỏi "Thuật giải làm gì, giải quyết vấn đề gì?", những yếu tố trong bài toán có quan hệ với nhau như thế nào v.v… Ở đây bao gồm những kiến thức chuyên môn mà bạn phải biết để có thể tiến hành giải bài toán.
.pdf 789045.pdf
Kích thước: 18.64 mb
Lần tải: 0 lần
Download