bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM | Lần xem 2779 | Lần tải 940
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM

- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức chuyên môn sâu về các nghiệp vụ mua bán hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới- Giúp cho sinh viên hiểu rõ cơ sở khoa học để lập các phương án kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế- Cung cấp một số cơ sở về lý luận và thực tiễn cho việc soạn thảo và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ trên thị trường quốc tế
791128.pdf
Kích thước: 17.16 mb
Lần tải: 0 lần
Download