bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 4672 | Lần tải 930
  • Download images GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • Download images GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • Download images GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • Download images GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • Download images GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU
CHUYÊN ĐỀ
KỸ
NĂNG
GIAO
TIẾP
__ĐÀ NẴNG 3/2010__
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ GIAO TIẾP..............................................................................3
1.1.
Khái niệm về giao tiếp................................................................................................3
1.2.
Tầm quan trọng của giao tiếp.....................................................................................3
1.3.
Các yếu tố cấu thành của hoạt động giao tiếp............................................................3
1.4.
Nguyên nhân của giao tiếp thất bại ............................................................................4
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP.....................................................................5
2.1. Giao tiếp ngôn ngữ:.........................................................................................................5
2.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ:...................................................................................................8
CHƯƠNG III. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN..........................................................10
3.1. Kỹ năng định hướng..................................................................................................10
3.2. Kỹ năng định vị:........................................................................................................13
3.3. Kỹ năng nghe:............................................................................................................14
3.4. Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp: ....................................................................15
CHƯƠNG IV. VẬN DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG BỐI CẢNH
KHÁC NHAU16
4.1. Giao tiếp trong lần gặp đầu tiên.....................................................................................16
4.2. Giao tiếp qua điện thoại.................................................................................................19
4.3. Giao tiếp nhằm hỗ trợ, điều chỉnh người khác..............................................................20

2
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ GIAO TIẾP
1.1.
Khái niệm về giao tiếp
Giao tiếp xã hội là quá trình phát và nhận thông tin giữa các cá nhân. Quá
trình giao tiếp diễn ra có hiệu quả hay không là do người phát và người nhận
thông tin có có chung hệ thống mã hoá và giải mã hay không. Những khác biệt
về ngôn ngữ, về quan điểm, về định hướng giá trị khiến cho quá trình giao tiếp
ị ách tắc, hiểu lầm gây mâu thuẫn giữa các bên.
1.2.
Tầm quan trọng của giao tiếp
Giao tiếp là cách thức để cá nhân kiên kết và hoà nhập với nhóm, với xã
hội. Thông qua giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ con người trao đổi thông tin
cho nhau, hiểu được nhau, để hành động và ứng xử phù hợp với hoàn cảnh và
những chuẩn mực do xã hội qui định.
Trong giao tiếp người ta cần làm thế nào để cảm nhận, hiểu được hành vi,
ý nghĩ của người có quan hệ giao tiếp, của người cùng hoạt động với mình, đánh
giá được thái độ, quan điểm, mục đích của người giao tiếp để đưa ra các hành
động giao tiếp hiệu quả, được xã hội chấp nhận.
Người Việt Nam rất coi trọng giao tiếp.
-
Sự giao tiếp tạo ra quan hệ : Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen.
- Sự giao tiếp củng cố tình thân : áo năng may năng mới, người năng tới năng
thân.
- Năng lực giao tiếp được người Việt Nam xem là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh
giá con người : Vàng thì thử lửa, thử than - Chuông kêu thử tiếng, người
ngoan thử lời.
1.3.
Các yếu tố cấu thành của hoạt động giao tiếp
Trong quá trình giao tiếp xã hội không có sự phân cực giữa bên phát và
ên nhận thông tin, cả hai đều là chủ thể tích cực, luôn đổi vai cho nhau. Các
chủ thể giao tiếp là những nhân cách đã được xã hội hoá, do vậy các hệ thống tín
hiệu thông tin được họ sử dụng chịu sự chi phối của các qui tắc chuẩn mực xã
hội trong một khung cảnh văn hoá xã hội thống nhất. Đồng thời, mỗi cá nhân là
một bản sắc tâm lý với những khả năng sinh học và mức độ trưởng thành về mặt
xã hội khác nhau. Như vậy, giao tiếp có một cấu trúc kép, nghĩa là giao tiếp chịu
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp cung cấp sinh viên những kiến thức cơ bản sau đây: - Khái niệm, tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp. - Các phương tiện giao tiếp. - Các kỹ năng giao tiếp cơ bản. - Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh khác nhau.
.pdf 776464.pdf
Kích thước: 344.06 kb
Lần tải: 1 lần
Download