bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 942 | Lần tải 193
  • Download images GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN
  • Download images GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN
  • Download images GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN
  • Download images GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN
  • Download images GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Kiểm toán là môn khoa học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Hạch toán kế toán trong trong chương trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Môn học không những cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản mang tính lý luận mà còn giúp học sinh nắm được những phương pháp và thủ tục... của kiểm toán cụ thể.
.pdf 776859.pdf
Kích thước: 10.78 mb
Lần tải: 0 lần
Download