bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 484 | Lần tải 29
  • Download images GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • Download images GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • Download images GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • Download images GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • Download images GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

BỘ THUỶ SẢN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ SẢN
GIÁO TRÌNH
KẾ
TOÁN
DOANH
NGHIỆP
I
(DÙNG CHO HỆ TRUNG CẤP)
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
LƠI NÓI ĐẦU
Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong
lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng, để đáp ứng
yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá
trong giai đoạn mới Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thuỷ sản biên soạn giáo
trình Kế toán doanh nghiệp giảng dạy cho hệ Trung cấp nhằm đáp ứng yêu
cầu về tài liệu trong giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh chuyên
ngành kế toán. Giáo trình kế toán doanh nghiệp không những là nguồn tài liệu
quý báu phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong
Nhà trường, mà còn là tài liệu thiết thực đối với cán bộ tài chính - kế toán trong
các lĩnh vực của nền kinh tế.
Nội dung môn học được chia thành 2 phần:
Phần I: Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến
chương 5.
Phần II: Kế toán doanh nghiệp II bao gồm các chương từ chương 6 đến
chương 9.
Tham gia biên soạn giáo trình là tập thể các giáo viên giàu kinh nghiệm
trong lĩnh vực kế toán bao gồm:
- Thạc sĩ Lâm Thị Ngọc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính biên soạn
chương I, chương II, chương III.
- Thạc sĩ Đồng Trung Chính, Trưởng bộ môn Kế toán biên soạn chương
IV, chương V.
- Cử nhân Hoàng Thị Nga, Trưởng khoa Kinh tế biên soạn chương VI,
VII, chương IX.
- Cử nhân Nguyễn Văn Chan, Phó bộ môn kế toán biên soạn chương
VIII.
Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp
của các thành viên trong Hội đồng khoa học Nhà trường, của các đồng nghiệp
trong và ngoài trường.
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp hoàn thành là kết quả của quá trình lao
động, nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả. Mặc dù đã rất cố
gắng để giáo trình đạt được sự hợp lý, khoa học và phù hợp với quy trình đào
tạo cán bộ kế toán trong giai đoạn mới, song do sự phát triển không ngừng
của nền kinh tế trong cơ chế thị trường nên giáo trình không tránh khỏi những
khiếm khuyết nhất định. Nhà trường và tập thể tác giả rất mong nhận được
nhiều ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc để giáo trình hoàn thiện hơn
trong lần xuất bản sau.
Xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 1
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ TIỀN VAY
1.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
a. Khái niệm vốn bằng tiền:
Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại trực
tiếp dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ của
doanh nghiệp, tiền gửi tại các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các khoản tiền đang
chuyển.
. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
- Phản ánh kịp thời tình hình biến động và số dư của từng loại vốn bằng tiền ở bất
kỳ thời điểm nào.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy định về chứng từ nhằm thực hiện
chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí,… Giám
sát tình
hình chấp hành chế độ quản lý vốn bằng tiền, chế độ thanh toán
- Đối chiếu số liệu kế toán vốn bằng tiền với sổ quỹ do thủ quỹ ghi chép và sổ phụ
của ngân hàng, kịp thời theo dõi phát hiện sự thừa, thiếu vốn bằng tiền của doanh
nghiệp
1.1.2. Quy định về chế độ quản lý tiền tệ và thanh toán
- Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng việt nam (trừ một số trường hợp đặc
iệt).
- Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ hoặc gửi vào ngân hàng phải đồng
thời theo dõi chi tiết theo nguyên tệ và quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá
giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh
nghiệp vụ để ghi sổ kế toán.
Cuối niên độ kế toán, số dư cuối kỳ của các tài khoản vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ
phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng.
- Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền
chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý,
đá quý. Khi tính giá xuất vàng bạc, kim khí quý, đá quý có thể áp dụng các phương
pháp như nhập truớc, xuất trước; nhập sau, xuất trước; giá bình quân gia quyền; giá
thực tế đích danh.
- Phần lớn vốn tiền tệ của doanh nghiệp phải gửi vào ngân hàng và các khoản chi cơ
ản được thực hiện bằng chuyển khoản qua ngân hàng
- Khi phát hành séc thanh toán phải phát hành trong phạm vi số dư tiền gửi của
mình tại ngân hàng.
- Tiền tại quỹ của doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho những nhu cầu chi tiêu thường
xuyên, lặt vặt hàng ngày. Doanh nghiệp và ngân hàng phải thoả thuận định mức tồn
quỹ tiền mặt. Nếu vượt định mức thì doanh nghiệp phải làm thủ tục nộp vào ngân
hàng.
- Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải mở sổ theo dõi chi tiết theo số lượng,
trọng lượng, độ tuổi, kích thước, giá trị...
1.2. KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Một số quy định chung về quản lý tiền mặt
1
http://www.ebook.edu.vn
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5. Mong rằng tài liệu sẽ phục vụ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu.
775184.pdf
Kích thước: 1.43 mb
Lần tải: 0 lần
Download