bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 705 | Lần tải 85
  • Download images Giáo trình giới thiệu đa phương tiện
  • Download images Giáo trình giới thiệu đa phương tiện
  • Download images Giáo trình giới thiệu đa phương tiện
  • Download images Giáo trình giới thiệu đa phương tiện
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Đa phương tiện là kĩ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hoá thông tin và các tác phẩm tạo từ các kĩ thuật đó.
.pdf 42776.pdf
Kích thước: 1.2 mb
Lần tải: 0 lần
Download