bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 8286 | Lần tải 4273
  • Download images Giáo trình Điện dân dụng và Công nghiệp
  • Download images Giáo trình Điện dân dụng và Công nghiệp
  • Download images Giáo trình Điện dân dụng và Công nghiệp
  • Download images Giáo trình Điện dân dụng và Công nghiệp
  • Download images Giáo trình Điện dân dụng và Công nghiệp
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp, hướng dẫn về công cụ, kỹ thuật điện dân dụng và trong công nghiệp dành cho các bạn sinh viên học sinh chuyên ngành điện. Sử dụng và sửa chữa những hư hỏng của dụng cụ điện; Máy điện; Bảo vệ máy điện; Máy lạnh; Tự động hóa hệ thống lạnh; Thiết bị gia nhiệt, sử dụng và sửa chữa những hư hỏng thường gặp; Khởi động động cơ điện;...
779588.pdf
Kích thước: 10.14 mb
Lần tải: 1 lần
Download