bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 367 | Lần tải 2
  • Download images Giáo trình: Cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Download images Giáo trình: Cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Download images Giáo trình: Cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Download images Giáo trình: Cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Download images Giáo trình: Cơ sở dữ liệu quan hệ
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ ( nhà xuất bản Hà Nội 2005 do Phạm Đức Nhiệm biên soạn ) dùng cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giúp học sinh hiểu được các khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, một số mô hình cơ sở dữ liệu để hiểu thêm các kiến thức quan trọng về mô hình thực thể.


.pdf 769529.pdf
Kích thước: 12.21 mb
Lần tải: 0 lần
Download