bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 938 | Lần tải 175
  • Download images Giáo trình bài tập Kỹ Thuật Lập Trình C
  • Download images Giáo trình bài tập Kỹ Thuật Lập Trình C
  • Download images Giáo trình bài tập Kỹ Thuật Lập Trình C
  • Download images Giáo trình bài tập Kỹ Thuật Lập Trình C
  • Download images Giáo trình bài tập Kỹ Thuật Lập Trình C

Lời mở đầu
LỜI MỞ ĐẦU

Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình – Cụ thể là ngôn ngữ C – Sinh Viên thường
gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách
“Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các Học Sinh - Sinh
Viên Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống các bài tập, những
kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách này được
xem như tài liệu hướng dẫn từng bước cho Học Sinh - Sinh Viên của Trường trong việc
học và áp dụng kiến thức lý thuyết trên lớp một cách thành thạo và sâu rộng.
Giáo trình được chia thành 10 chương theo từng nội dung kiến thức, kèm theo Các đề
thi mẫu và 1 phụ lục hướng dẫn viết chương trình, chuẩn đoán lỗi và sửa lỗi. Mỗi
chương gồm 2 phần:

Phần lý thuyết: được tóm tắt ngắn gọn với đầy đủ ví dụ minh hoạ kèm theo.

Phần bài tập: với nhiều bài tập được chia làm hai mức độ cơ bản và luyện tập
nâng cao, bài tập có đánh dấu * là bài tập khó dành cho sinh viên luyện tập thêm.

Phần kết luận: Tóm tắt nội dung và các thao tác mà sinh viên cần nắm hay
những lưu ý của chương đó.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng trích lọc những kiến thức rất cơ bản,
những lỗi hay gặp đối với người mới lập trình. Bên cạnh đó chúng tôi cũng bổ sung
thêm một số bài tập nâng cao để rèn luyện thêm kỹ năng lập trình.
Tuy nhiên, chủ đích chính của giáo trình này là phục vụ cho một môn học nên chắc chắn
không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì thế, rất mong nhận được những góp ý quý báu
của các thầy cô, các đồng nghiệp và các bạn Học Sinh – Sinh Viên để giáo trình này
ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn.
Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình
Trang 1
Lịch trình thực hành
LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH

Tổng thời gian: 90 tiết.
STT
NỘI DUNG
SỐ TIẾT
1
Chương 1: Lưu đồ thuật toán
03
2
Chương 2: Cấu trúc điều khiển
06
3
Chương 3: Hàm con
12
4
Chương 4: Mảng một chiều
24
5
Chương 5: Chuỗi ký tự
06
6
Chương 6: Mảng hai chiều
12
7
Chương 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
12
8
Chương 8: Tập tin
06
9
Chương 9: Đệ qui
06
10
Chương 10: Hướng dẫn lập trình bằng phương pháp Project
03
Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình
Trang 2
Lưu đồ thuật toán
CHƯƠNG 1
LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)
Các ký hiệu biểu diễn lưu đồ thuật toán, cách biểu diễn các cấu trúc điều khiển rẽ
nhánh, cấu trúc lặp và các kỹ thuật liên quan đến lưu đồ thuật toán.
I.
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I.1.
Khái niệm
Lưu đồ thuật toán là công cụ dùng để biểu diễn thuật toán, việc mô tả nhập
(input), dữ liệu xuất (output) và luồng xữ lý thông qua các ký hiệu hình học.
I.2.
Phương pháp duyệt

Duyệt từ trên xuống.

Duyệt từ trái sang phải.
I.3.
Các ký hiệu
STT
KÝ HIỆU
DIỄN GIẢI
1
Bắt đầu chương trình
2
Kết thúc chương trình
3
Luồng xử lý
4
Điều khiển lựa chọn
5
Nhập
6
Xuất
7
Xử lý, tính toán hoặc gán
8
Trả về giá trị (return)
9
Điểm nối liên kết tiếp theo (Sử dụng khi lưu
đồ vượt quá trang)
Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đây là quyên giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình C. Nhằm giúp cho các bạn thực hành được cái kiến thức mình đã học và cách vận dụng vào thực tiễn như thế nào là phù hợp. Kỹ thuật lập trình C. Có những trình tự từ cơ bản tới cái phức tạp nhất.
778079.pdf
Kích thước: 1.13 mb
Lần tải: 0 lần
Download