bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 640 | Lần tải 85
  • Download images Giao tiếp trong kinh doanh-Kỹ năng viết
  • Download images Giao tiếp trong kinh doanh-Kỹ năng viết
  • Download images Giao tiếp trong kinh doanh-Kỹ năng viết
  • Download images Giao tiếp trong kinh doanh-Kỹ năng viết
  • Download images Giao tiếp trong kinh doanh-Kỹ năng viết

KỸ
NĂNG
VIẾT
Giao
tiếp
ằng
ngơn
ngữ
viết.
- Được biểu hiện
ởi thị giác.
ằng
các

hiệu chữ
viết và
được tiếp
thu
VD: Email, chat, thư, fax, văn bản, hợp
thiệp mời, thiệp chúc mừng…)
đồng, bản
quyết tốn,
NHỮNG YẾU TỐ GIÚP ÐẠT HIỆU QUẢ TỐT
- Trình tự
của
thông
tin trình
ày.
- Từ
ngữ sử
dụng.
- Sự
chính xác của
văn
phạm.
- Ðối
tượng
nguời đọc.
- Hình thức trình
ày.
1
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Anh Chiến
là kế toán
trưởng
gửi cho
anh Tú trưởng
phòng
marketing
một
ức thư

nội dung
như sau
:
Hãy nhận xét và
sửa
lại
(nếu
cần) văn
ản này.
Văn
ản
1.
Người gửi
: Chiến
Gửi : Tú.
Cảm ơn
về tập
tài
liệu PT

những thông
tin. Tôi sẽ liếc qua
vụ này đêm
nay

sẽ cho
anh biết những kết
quả tính
toán
cuối cùng vào
ngày
mai.
Ðược
chứ
?
2
Văn
ản
2
Nguời
gửi :
Nguyễn
Ðức Chiến

Kế
toán
truởng.
Kính gửi :Anh
Lê Tuấn Tú – Truởng phòng Marketing.
V/v : Tập tài
liệu PT.
Ngày 15
tháng
9
năm 2005.
Cảm ơn
anh đã
gửi cho
tôi
ản
tài
liệu PT và
những
thông tin bổ
sung. Tối nay
tôi
sẽ xem
xét tất
cả
các
chi tiết

sẽ tính
toán
chi phí phù
hợp.
Số liệu cuối
cùng sẽ
đuợc giao cho
anh
vào
10h30 sáng
mai.
Nếu
anh
cần
những thông
tin này
sớm
hơn thì
hãy
gọi
cho tôi
theo
số
máy
nội bộ
308
truớc
4h30 chiều
nay.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Giao tiếp trong kinh doanh-Kỹ năng viết
.pdf 777756.pdf
Kích thước: 8.01 mb
Lần tải: 0 lần
Download