bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 2585 | Lần tải 785
  • Download images Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
  • Download images Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
  • Download images Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
  • Download images Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
  • Download images Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Ứng xử là phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác trong một tình huống nhất định. Tuy nhiên, để đạt được sự thành công trong giao tiếp lại phụ thuộc vào vốn sống và nếp giáo dục của gia đình. Điều này, không phải ai cũng có. Ứng xử tốt sẽ thiết lập và duy trì được các mối quan hệ, giúp cho tinh thần thoải mái, tạo được thiện cảm và sự tin cậy nơi mọi người. Ấn tượng từ câu chào.- Rời khỏi giảng đường đại học, phần đông sinh viên vẫn lúng túng trong những buổi tiếp xúc nơi công sở. Nỗi băn khoăn lớn nhất mà các bạn trẻ này là làm sao tạo được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong mắt mọi người. “Cứ đối diện với người lạ, tôi lại trở nên lóng ngóng và nói năng thừa thãi”-
.pdf 579303.pdf
Kích thước: 88.61 kb
Lần tải: 0 lần
Download