bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM | Lần xem 173 | Lần tải 0
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢYVÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I. MỤC TIÊU
1.
Kiến thức:
- HS nhận biết được sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
- Biết được những đặc trưng của sự nóng chảy:
+ Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định (nhiệt độ nóng chảy).
+ Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.
2.
Kỹ năng:
- Biết vận dụng kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
- Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm (vẽ đường biểu diễn và rút ra được kết luận
cần thiết).
3.
Thái độ:
- Có ý thức nghiêm túc trong học tập và yêu thích bộ môn.
II.CHUẨN BỊ:
1. Gáo viên:
- Soạn bài trước ở nhà.
- Bảng phụ, tranh ảnh.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
III. PHƯƠNG PHÁPDẠY HỌC
- Phương pháp nêu - giải quyết vấn đề kết hợp với đàm thoại.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp: (1 phút).
- Kiểm tra sĩ số lớp.
- Vệ sinh lớp.
2.
Kiểm tra bài cũ: (5 phút).
Câu 1: Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên các loại nhiệt kế? Nêu GHĐ và ĐCNN của nhiệt
kế y tế?
Câu 2: Nước ở thể gì? Cho biết nhiệt độ của hơi nước đang sôi và nước đá đang tan?
3. Bài mới:
Đặt vấn đề: (2 phút)
GV: Kim loại đồng ở thể rắn, lỏng hay khí?
HS: Thể rắn.
GV: Vậy, dựa vào đâu người ta có thể đúc đồng thành những pho tượng cao lớn.
HS: ???
GV: Để biết được điều đó, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu “Sự nóng chảy và sự đông
đặc”.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự nóng chảy (28 phút)
GV: Để biết thế nào là sự nóng
I. Sự nóng chảy
chảy và sự nóng chảy có đặc điểm
gì? Thầy và các em cùng tìm hiểu
HS: Đọc thí nghiệm SGK
1.
Phân tích kết quả thí
phần “I. Sự nóng chảy”.
nghiệm
GV: Cho HS đọc thí nghiệm SGK/
HS: Quan sát.
trang 75.
GV: Treo hình 24.1 Thí nghiệm về
HS:
Thí
nghiệm
gồm:
Giá
sắt,
sự nóng chảy của băng phiến.
GV: Em hãy cho biết thí nghiệm
đèn cồn, nhiệt kế, bình nước và
trên gồm những dụng cụ nào?
ăng phiến.
HS: Nhận xét.
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Vì sao người ta không trực
HS: Để toàn bộ băng phiến trong
tiếp
đun
nóng
ống
nghiệm
đựng
ống nghiệm nóng đều lên.
ăng
phiến

phải
nhúng
ống
nghiệm vào một bình nước?
GV: Sau khi lắp ráp dụng cụ như
HS: Quan sát bảng 24.1
hình 24.1, người ta tiến hành dùng
đèn cồn đun nước và theo dõi
- Sự chuyển từ thể rắn sang
nhiệt độ của băng phiến. Khi nhiệt
thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
độ băng phiến lên tới 60oC thì cứ
sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và nhận
xét về thể (răn hay lỏng) của băng
phiến vào bảng theo dõi.
Ghi cho tới nhiệt độ của băng
phiến đạt đến 86oC, ta được kết
quả ở bảng 24.1.
GV: Lúc đầu băng phiến ở thể gì?
GV: Sau khi đun nóng băng phiến
ở thể gì?
HS:
Lúc
đầu
ăng
phiến

thể
GV: Điều đó chứng tỏ băng phiến
ắn.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM


Giáo án điện tử môn Vật lý lớp 6 bài “Sự nóng chảy và sự đông đặc” giúp học sinh nắm vững kiến thức về: thế nào là chất rắn, chất lỏng? Quá trình chuyển đổi từ chất rắn sang chất lỏng, đặc trưng của sự nóng chảy.... Giáo án được trình bày đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của học sinh lớp 6 bậc trung học cơ sở.


Giáo án Vật lý lớp 6 bài “Sự nóng chảy và sự đông đặc”


Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC


I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức:


- HS nhận biết được sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.


- Biết được những đặc trưng của sự nóng chảy: • Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định (nhiệt độ nóng chảy).

 • Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.


2. Kỹ năng: • Biết vận dụng kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng trong đời sống.

 • Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm (vẽ đường biểu diễn và rút ra được kết luận cần thiết).


3. Thái độ: • Có ý thức nghiêm túc trong học tập và yêu thích bộ môn.


II. Chuẩn bị


1. Giáo viên: • Soạn bài trước ở nhà.

 • Bảng phụ, tranh ảnh.


2. Học sinh: • Chuẩn bị bài trước khi lên lớp.


III. Phương pháp dạy học • Phương pháp nêu - giải quyết vấn đề kết hợp với đàm thoại.


IV. Hoạt động dạy học


1. Ổn định lớp: (1 phút). • Kiểm tra sĩ số lớp.

 • Vệ sinh lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). • Câu 1: Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên các loại nhiệt kế? Nêu GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế y tế?

 • Câu 2: Nước ở thể gì? Cho biết nhiệt độ của hơi nước đang sôi và nước đá đang tan?


3. Bài mới:


Đặt vấn đề: (2 phút)


GV: Kim loại đồng ở thể rắn, lỏng hay khí?


HS: Thể rắn.


GV: Vậy, dựa vào đâu người ta có thể đúc đồng thành những pho tượng cao lớn.


HS: ???


GV: Để biết được điều đó, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu “Sự nóng chảy và sự đông đặc”.


Hoạt động của GVHoạt động của học sinhNội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự nóng chảy (28 phút)

GV: Để biết thế nào là sự nóng chảy và sự nóng chảy có đặc điểm gì? Thầy và các em cùng tìm hiểu phần I: "Sự nóng chảy”.


GV: Cho HS đọc thí nghiệm SGK/ trang 75.


GV: Treo hình 24.1 Thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến.
GV: Em hãy cho biết thí nghiệm trên gồm những dụng cụ nào?


GV: Nhận xét, bổ sung.


GV: Vì sao người ta không trực tiếp đun nóng ống nghiệm đựng băng phiến mà phải nhúng ống nghiệm vào một bình nước?


HS: Đọc thí nghiệm SGK.

HS: Quan sát.


HS: Thí nghiệm gồm: Giá sắt, đèn cồn, nhiệt kế, bình nước và băng phiến.


HS: Nhận xét.


HS: Để toàn bộ băng phiến trong ống nghiệm nóng đều lên.


I. Sự nóng chảy

Phân tích kết quả thí nghiệm..pdf ga_vly6_su_nong_chay_su_d ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf ga_vly6_su_nong_chay_su_d ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc ga_vly6_su_nong_chay_su_d ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download